JKN รอด ! เจ้าหนี้หุ้นกู้อนุมัติผ่อนผันเหตุผิดนัดชำระหนี้

แอน จักรพงษ์ JKN

แอน JKN แจ้งเจ้าหนี้อนุมัติเลื่อนชำระหุ้นกู้-ผ่อนผัน ไม่ถือเป็นเหุตผิดนัดชำระหนี้ ปรับดอกเบี้ยเพิ่มเป็น 7% ชำระบางส่วนในเดือน ธ.ค. 66 งวดสุดท้าย ก.พ. 67 เร่งรัดเก็บหนี้สินทางการค้า แย้มเตรียมรับรู้รายได้จัดประกวด Miss Universe ที่เอลซัลวาดอร์ พ.ย. 66 

วันที่ 27 กันยายน 2566 แอน-จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ JKN เปิดเผยว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 2/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (หุ้นกู้รุ่น JKN239A) ในวันนี้มีมติสรุปดังนี้

1.อนุมัติการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัด

               

2.อนุมัติการชำระเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนพร้อมดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม 2566 และชำระหนี้ส่วนที่เหลือในเดือนกุมภาพันธ์ 2567

3.อนุมัติการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้เป็น 7%

4.อนุมัติให้ผ่อนผันให้การผิดนัดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยในวันครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 1 กันยายน 2566 ไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ และไม่เรียกชำระหนี้ตามหุ้นกู้โดยพลัน (Call Default)

รวมทั้งอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ซึ่งมติที่ประชุมพิจารณาแล้วว่ามีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 98% ของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วมประชุมถึง 100%

แอน-จักรพงษ์กล่าวว่า บริษัทมีเจตนาที่จะชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยทั้งหมดของหุ้นกู้รุ่น JKN239A และยังยืนยันว่ายังมีศักยภาพในการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ โดยบริษัทกำลังเร่งรัดการเก็บหนี้สินทางการค้าจากกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท โดยได้ร่วมมือกับที่ปรึกษาทางการเงินชั้นนำของไทยและต่างประเทศในการจัดหาทุนเพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินและเสริมสร้างสถานะทางการเงินของบริษัทให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น  

สำหรับกิจกรรมทางธุรกิจที่สำคัญในช่วงไตรมาส 4 นี้ บริษัทขอเน้นย้ำเรื่องการจัดประกวดมิสยูนิเวิร์สครั้งที่ 72 ว่ายังคงมีขึ้นในระหว่างวันที่ 15-18 พฤศจิกายน 2566 ณ ประเทศเอลซัลวาดอร์ โดยบริษัทได้ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจในประเทศเอลซัลวาดอร์ ในการจัดการประกวดในครั้งนี้ ซึ่งทางบริษัทจะรับรู้รายได้ค่าลิขสิทธิ์การประกวดและการถ่ายทอดสดเพื่อออกอากาศในกว่า 100 ประเทศทั่วโลก รวมถึงส่วนแบ่งรายได้จากค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ และบัตรเข้าชมงานในไตรมาส 4 เช่นกัน

ในส่วนของธุรกิจโทรทัศน์ บริษัทได้เซ็นสัญญาระยะยาวกับสถานีข่าว Top News ซึ่งเป็นสถานีข่าวชั้นนำที่มีผู้ติดตามทั่วประเทศจำนวนมาก เพื่อร่วมกันผลิตรายการข่าว โดยมีจุดประสงค์เพื่อผลักดันความนิยมของผู้ชม เป็นการเสริมความแข็งแกร่งทางธุรกิจในส่วนธุรกิจทีวีดิจิทัล 

รวมถึงขยายฐานผู้ชมของสถานีโทรทัศน์ JKN 18 พร้อมการนำจุดแข็งของสองบริษัทจะช่วยรายการข่าวและยกระดับรายการข่าวช่อง JKN 18 ขึ้นไปอีกขั้น โดยได้เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทมั่นใจว่าจะทำให้ช่อง JKN 18 มีเรตติ้งที่สูงขึ้น และเพิ่มรายได้จากการโฆษณาประชาสัมพันธ์อีกด้วย