พักหนี้ทะลัก 3 แสนราย เกษตรกรแห่แจ้งความประสงค์เข้าโครงการ

ธ.ก.ส.

ธ.ก.ส. อัพเดตยอดผู้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการพักหนี้ผ่านแอป BAAC mobile ยอดพุ่งกว่า 3 แสนราย จากเป้าหมาย 2.69 ล้านราย เปิดให้แจ้งได้จนถึง 31 ม.ค. 2567

วันที่ 13 ตุลาคม 2566 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) แจ้งว่า ยอดผู้แจ้งความประสงค์และตรวจสอบสิทธิเข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ลูกค้ารายย่อยผ่านแอปพลิเคชั่น BAAC mobile ณ วันที่ 13 ต.ค. 66 เวลา 14.00 น. มีจำนวนทั้งสิ้น 301,936 รายแล้ว หลังจากวานนี้เวลา 10.00 น. มีจำนวน 258,106 รายแล้ว

ทั้งนี้ ลูกหนี้ที่เข้าข่ายเข้าร่วมโครงการมีทั้งสิ้นกว่า 2.69 ล้านราย โดย ธ.ก.ส.เปิดให้แจ้งความประสงค์ได้จนถึงวันที่ 31 ม.ค. 2567 ซึ่งธนาคารจะนำข้อมูลมาพิจารณาเพื่อนัดหมายผู้ผ่านเกณฑ์ไปที่สาขา หรือจุดบริการที่นัดหมาย เพื่อจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องและเข้ารับการประเมินศักยภาพ ความสามารถในการชำระหนี้ รวมถึงการเสริมความรู้ฟื้นฟูทักษะในการประกอบอาชีพต่อไป

               

โดยการแจ้งความประสงค์และตรวจสอบสิทธิผ่านแอปพลิเคชั่น BAAC mobile เพียงกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แสดงความประสงค์ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ จากนั้นระบบจะมีการประมวลข้อมูลตรวจสอบคุณสมบัติ เพื่อนัดหมายผู้ผ่านเกณฑ์และผู้ค้ำประกันไปที่สาขาหรือจุดบริการที่นัดหมาย เพื่อจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้ารับการประเมินศักยภาพและความสามารถในการชำระหนี้

รวมถึงการเสริมความรู้ฟื้นฟูทักษะในการประกอบอาชีพภายใต้แนวทาง “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ใหม่” เพื่อให้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นหลังการพักชำระหนี้ พร้อมเตรียมผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่เหมาะสมในการฟื้นฟูการประกอบอาชีพ วงเงินสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ในการจัดหาปัจจัยการผลิต เพื่อให้เกษตรกรสามารถยืนได้อย่างมั่นคงหลังการพักชำระหนี้

สำหรับลูกหนี้ที่เข้าข่าย ต้องมีหนี้ค้างชำระที่มีเงินต้นเป็นหนี้ทุกสัญญารวมกัน ณ 30 กันยายน 2566 ไม่เกิน 300,000 บาท คิดเป็นจำนวนลูกหนี้ที่เข้าข่ายทั้งสิ้นกว่า 2.69 ล้านราย