ลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ 3 วันสุดท้าย มูลหนี้รวม 10,744 ล้าน

แก้หนี้
ภาพจาก : www.freepik.com

ปลัด มท.เผยผลการลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ 88 วัน ประชาชนลงทะเบียนแล้ว 147,714 ราย มูลหนี้รวม 10,744 ล้านบาท ไกล่เกลี่ยสำเร็จแล้ว 17,287 ราย มูลหนี้ลดลง 737 ล้านบาท ย้ำเร่งประชาสัมพันธ์ช่วง 3 วันสุดท้าย โดยจะปิดรับลงทะเบียน 29 ก.พ. 2567 นี้

วันนี้ 27 กุมภาพันธ์ 2567 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงผลการลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ วันที่ 88 โดยเมื่อเวลา 15.00 น. สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง ได้รายงานผลการลงทะเบียน พบว่ามีประชาชนลงทะเบียนแล้ว 147,714 ราย มูลหนี้รวม 10,744.916 ล้านบาท เป็นการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ 122,722 ราย และการลงทะเบียน ณ ศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบ 24,992 ราย รวมจำนวนเจ้าหนี้ 118,996 ราย

สุทธิพงษ์ จุลเจริญ
สุทธิพงษ์ จุลเจริญ

จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุด 5 ลำดับแรก ดังนี้

  1. กรุงเทพมหานคร ยังคงมีผู้ลงทะเบียนมากที่สุด 11,215 ราย เจ้าหนี้ 8,618 ราย มูลหนี้ 965.637 ล้านบาท
  2. จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้ลงทะเบียน 5,948 ราย เจ้าหนี้ 5,649 ราย มูลหนี้ 406.949 ล้านบาท
  3. จังหวัดสงขลา มีผู้ลงทะเบียน 5,433 ราย เจ้าหนี้ 4,426 ราย มูลหนี้ 359.930 ล้านบาท
  4. จังหวัดนครราชสีมา มีผู้ลงทะเบียน 5,139 ราย เจ้าหนี้ 4,251 ราย มูลหนี้ 449.642 ล้านบาท
  5. จังหวัดสุรินทร์ มีผู้ลงทะเบียน 4,114 ราย เจ้าหนี้ 3,030 ราย มูลหนี้ 381.998 ล้านบาท

จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนน้อยที่สุด 5 ลำดับแรก ได้แก่

  1. จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้ลงทะเบียน 243 ราย เจ้าหนี้ 244 ราย มูลหนี้ 14.844 ล้านบาท
  2. จังหวัดระนอง มีผู้ลงทะเบียน 350 ราย เจ้าหนี้ 270 ราย มูลหนี้ 24.108 ล้านบาท
  3. จังหวัดสมุทรสงคราม มีผู้ลงทะเบียน 395 ราย เจ้าหนี้ 310 ราย มูลหนี้ 17.463 ล้านบาท
  4. จังหวัดตราด มีผู้ลงทะเบียน 467 ราย เจ้าหนี้ 353 ราย มูลหนี้ 20.806 ล้านบาท
  5. จังหวัดสิงห์บุรี มีผู้ลงทะเบียน 479 ราย เจ้าหนี้ 389 ราย มูลหนี้ 27.395 ล้านบาท

ขณะที่ข้อมูลการไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบทั่วประเทศ พบว่ามีลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยแล้ว 27,199 ราย ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 17,287 ราย มูลหนี้ของลูกหนี้ก่อนการไกล่เกลี่ย 2,463.441 ล้านบาท หลังการไกล่เกลี่ย 1,726.250 ล้านบาท มูลหนี้ลดลง 737.190 ล้านบาท

และจังหวัดที่สามารถนำลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้มากที่สุดยังคงเป็นจังหวัดนครสวรรค์เช่นเดิม โดยมีลูกหนี้ที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย 3,337 ราย ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 482 ราย มูลหนี้ของลูกหนี้ก่อนไกล่เกลี่ย 283.820 ล้านบาท หลังการไกล่เกลี่ย 50.247 ล้านบาท ทำให้มูลหนี้ของพี่น้องประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์ลดลง 233.572 ล้านบาท

“สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับความร่วมมือกระทั่งไม่สามารถดำเนินการไกล่เกลี่ยได้ เจ้าหน้าที่ได้ส่งต่อเรื่องไปยังพนักงานสอบสวนของสถานีตำรวจในพื้นที่ดำเนินคดีไปแล้ว 288 คดี ใน 40 จังหวัด” นายสุทธิพงษ์กล่าว

ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวเพิ่มเติมว่า เหลือเวลาอีก 3 วันที่พี่น้องประชาชนยังสามารถลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐเพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ ซึ่งเราจะรับลงทะเบียนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นี้

อย่างไรก็ตามภาครัฐมีความตั้งใจจริงที่จะแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากหนี้นอกระบบ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกคนที่เป็นหนี้นอกระบบได้มาลงทะเบียนให้ข้อมูลกับทางหน่วยงานภาครัฐ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้ง On-site ณ ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด (ห้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด) ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง (ห้องศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ) สำนักงานเขตทั้ง 50 เขตของกรุงเทพมหานคร

ตลอดจนพื้นที่การจัดมหกรรมตลาดนัดแก้หนี้ระดับจังหวัด และตลาดนัดแก้หนี้อำเภอ หรือสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://debt.dopa.go.th โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม โทร. 1567 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง