หมอเสริฐ ตัดขายหุ้น BDMS คงสัดส่วนถือครอง 14.7%

ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ
นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ

“ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ” หรือ หมอเสริฐ ตัดขายหุ้น BDMS คงสัดส่วนถือครอง 14.7% ลูกสาวซื้อบิ๊กลอต

เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS โดยนายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หรือ หมอเสริฐ

โดยเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 มีจำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 0.1195% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 14.7754% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ในเวลาต่อมา ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ก.ล.ต. ได้รายงานการซื้อหุ้นของ BDMS โดย นางสาวปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ โดยเป็นการซื้อบิ๊กลอต (Big Lot) ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 จำนวน 19 ล้านหุ้น ราคาเฉลี่ย 21.50 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 408.5 ล้านบาท

ส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการซื้อ มีจำนวนหุ้น  568,377,610 หุ้น ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

Advertisment

ผู้สื่อข่าวรายงานอันดับ “ผู้ถือหุ้นใหญ่” BDMS บนเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) ล่าสุดพบว่า นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ เป็นผู้ถือหุ้นอันดับ 1 ถือครองหุ้น 2,384,186,340 หุ้น คิดเป็น 15% และนางสาวปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ เป็นผู้ถือหุ้นอันดับ 7 ถือครองหุ้น 549,377,610 หุ้น คิดเป็น 3.46%

 

 

 

Advertisment