สรรพากร แจ้งปิดให้บริการสาขาในห้าง จังหวัดล็อกดาวน์ เริ่ม 20 ก.ค.

สรรพากร

กรมสรรพากร แจ้งปิดให้บริการสาขาในห้าง พื้นที่ 13 จังหวัดล็อกดาวน์ เริ่ม 20 ก.ค. นี้

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ตามที่ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 28) เพื่อกำหนดมาตรการที่จำเป็นและเร่งด่วน เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ 13 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครปฐม นนทบุรี นราธิวาส ปทุมธานี ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา ยะลา สงขลา สมุทรปราการ และสมุทรสาคร โดยกำหนดให้เป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และให้มีผลบังคับใช้วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานของกรมสรรพากรสอดคล้องและเป็นไปตามมาตรการของภาครัฐ กรมสรรพากรจึงได้ประกาศปิดการให้บริการ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ที่ตั้งอยู่ภายในห้างสรรพสินค้าในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ดังนี้

1. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 2

2. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 1 และสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร  13

3. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประเวศ และสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 16

4. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาษีเจริญ และสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 26

5. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสาคร 2


ทั้งนี้ ผู้มาใช้บริการที่มีความจำเป็นต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานดังกล่าวข้างต้น สามารถติดต่อสำนักงานสรรพากรที่อยู่ใกล้เคียงได้ กรมสรรพากรมีความห่วงใยในความปลอดภัยสำหรับผู้เสียภาษี ซึ่งได้มีการเตรียมมาตรการในการให้บริการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)   ตามแนวทางมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเข้มข้น 

“ขอให้มั่นใจหน่วยงานสรรพากรทุกแห่ง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เว้นระยะห่าง และช่วยการลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ขอแนะนำให้ใช้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th สอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศหรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. 1161”

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ