หย่อมความกดอากาศต่ำใหม่พาเหรดเข้าไทย 9-11 ต.ค. ให้รับมือน้ำท่วม-ฝนตกหนักอีกครั้ง

หย่อมความกดอากาศต่ำใหม่พาเหรดเข้าไทย 9-11 ต.ค.

หลังจากที่เกิดหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเคลื่อนที่ผ่านไทยในช่วงวันที่ 27-28 ก.ย.ที่ผ่านมา

ขณะนี้ก็ได้เกิดหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง กำลังก่อตัวขึ้นอีกลูกในมหาสมุทรแปซิฟิก และจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนตุลาคมนี้

วันที่ 28 กันยายน 2566 นายชวลิต จันทรรัตน์ กรรมการและผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ำ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TEAM GROUP ได้คาดการณ์การเกิดหย่อมความกดอากาศต่ำขึ้นอีก

โดยจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงก่อตัวขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิก เคลื่อนที่ทางทิศตะวันตก มีแนวโน้มจะเข้าไทย ส่งผลทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่ 9 ถึง 11 ต.ค.นี้

โดยหย่อมความกดอากาศต่ำดังกล่าว หากไม่สลายตัวก็จะกลายเป็นพายุที่มีความรุนแรงระดับเดียวกับพายุเตี้ยนหมู่

ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเตรียมพิจารณาพร่องน้ำออกจากเขื่อนที่มีปริมาตรน้ำมาก ซึ่งอยู่ในแนวเส้นทางของพายุ โดยเฉพาะเขื่อนลำปาว เขื่อนน้ำอูน เขื่อนห้วยหลวง และหนองหาร

สำหรับอิทธิพลของการเกิดร่องความกดอากาศต่ำครั้งใหม่ คาดว่าระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม จะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนและอีสานตอนกลาง ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน และภาคตะวันออก รวมถึงกรุงเทพมหานคร

โดยในวันที่ 6 ต.ค คาดการณ์เบื้องต้นว่าหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงจะเคลื่อนที่ไปทางตะวันตก ทำให้ฝนตกหนักในพื้นที่ตอนเหนือสุดของฟิลิปปินส์และพื้นที่ไต้หวัน

วันที่ 8 ต.ค. 2566 หย่อมความกดอากาศต่ำมีแนวโน้มจะเพิ่มกำลังแรงขึ้น และจะเคลื่อนที่ขึ้นฝั่ง ทำให้ฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ตอนใต้ของเกาะไหหลำ

วันที่ 9 ต.ค. 2566 ทำให้ฝนตกหนักถึงหนักมาก ในพื้นที่ตั้งแต่กรุงฮานอยลงไปถึงเมืองดานัง รวมถึงพื้นที่ลาวตอนใต้ ตั้งแต่สุวรรณเขต ลงไปถึงจำปาสัก

และเริ่มมีฝนตกปานกลางถึงตกหนักในประเทศไทยที่จังหวัดนครพนม สกลนคร มุกดาหาร อุบลราชธานี ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน และภาคตะวันออก รวมถึงกรุงเทพมหานคร

วันที่ 10 ต.ค. 2566 จะเคลื่อนที่เข้าสู่ไทย ทำให้ฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนและอีสานตอนกลางทั้งหมด รวมถึงจังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิจิตร นครสวรรค์ และพื้นที่ใกล้เคียง ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน และภาคตะวันออก รวมถึงกรุงเทพมหานคร


วันที่ 11 ต.ค. 2566 ทำให้ฝนตกหนักถึงหนักมาก ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน และภาคตะวันออก รวมถึงกรุงเทพมหานคร แล้วเคลื่อนที่ออกจากประเทศไทยที่บริเวณใกล้อำเภอแม่สอด