“หนองคาย” เตรียมรับมือมวลน้ำจากอุดรฯ-หนองบัวลำภู เร่งระบายน้ำลงแม่น้ำโขง

วันที่ 1 ส.ค.2560 นายสุชาติ นพวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ เจ้าหน้าที่จากชลประทานจังหวัดหนองคาย เจ้าหน้าที่โครงการห้วยหลวง และเจ้าหน้าที่จากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำห้วยโมง ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมเพื่อเตรียมรับมือมวลน้ำที่จะไหลมาตามลำน้ำสาขา พร้อมให้ทดสอบเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ที่ติดตั้งไว้เหนือประตูระบายน้ำ โดยมีต้นน้ำมาจากจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองบัวลำภู ขณะเดียวกันได้มีการเปิดประตูระบายน้ำลำห้วยสาขาของแม่น้ำโขงทุกแห่ง เพื่อเร่งระบายน้ำลงในแม่น้ำโขง

โดยจุดแรกได้ตรวจพื้นที่การก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำห้วยสวย ต.บ้านเดื่อ อ.เมือง จ.หนองคาย ที่ดำเนินโดยกรมชลประทาน ด้วยงบประมาณในการก่อสร้างกว่า 400 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นการก่อสร้างประตูระบายน้ำจำนวน 6 ช่อง และมีการก่อสร้างอาคารโรงสูบน้ำพร้อมติดตั้งเครื่องสูงน้ำขนาดใหญ่จำนวน 10 เครื่อง ซึ่งจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2562 และหากก่อสร้างแล้วเสร็จก็จะสามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดหนองคาย และจังหวัดอุดรธานีได้เป็นอย่างดี

จากนั้นได้ตรวจความพร้อมที่โครงการห้วยหลวง ซึ่งขณะนี้มีการเปิดประตูระบายน้ำทั้ง 3 ประตูขึ้น 100% เนื่องจากลำห้วยแห่งนี้มีต้นน้ำมาจากจังหวัดอุดรธานี ซึ่งขณะนี้พบว่าปริมาณน้ำในลำห้วยได้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากการระบายน้ำล่าช้าหรือมีมวลน้ำขนาดใหญ่ไหลมาจากจังหวัดอุดรธานี ก็จะมีการใช้เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 16 เครื่องที่ติดตั้งไว้ริมฝั่งลำห้วยเหนือประตูระบายน้ำ ช่วยสูบระบายน้ำทันที