แต่งตั้งกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ จังหวัดขอนแก่น ครอบคลุม 20 จว.

ประกาศราชกิจจา-ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ แต่งตั้ง นางหลิว หงเหมย์ ดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ จังหวัดขอนแก่น ครอบคลุม 20 จังหวัดในภาคอีสาน

วันที่ 17 มกราคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่องการแต่งตั้งกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายปานปรีย์ พหิทธานุกร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นผู้ลงนาม

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ด้วยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ออกอนุมัติบัตรรับรอง นางหลิว หงเหมย์ (Mrs.Liu Hongmei) ให้ดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ จังหวัดขอนแก่น โดยมีเขตกงสุลครอบคลุมจังหวัดขอนแก่น อำนาจเจริญ บึงกาฬ บุรีรัมย์ ชัยภูมิ กาฬสินธุ์ เลย มหาสารคาม มุกดาหาร นครพนม นครราชสีมา หนองบัวลำภู หนองคาย ร้อยเอ็ด สกลนคร ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี อุดรธานี และยโสธร

อนุมัติบัตร ลงวันที่ 12 มกราคม พุทธศักราช 2567
ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2567


ราชกิจจาฯ