ก.คมนาคมร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย”ประชารัฐร่วมใจ ใต้ร่มพระบารมี”จำนวน5.6ล้านบาท

ตามที่ได้เกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายจังหวัด จากผลกระทบพายุโซนร้อน “เซนิกา” ซึ่งรัฐบาลได้จัดงานรับบริจาค เงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ภายใต้ชื่อ “ประชารัฐร่วมใจ ใต้ร่มพระบารมี” ในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 18.00 น. ณ ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานรับมอบเงินบริจาค และเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ บริษัท ห้างร้าน เอกชน และประชาชน ร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบ สาธารณภัย ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล หมายเลขบัญชี 067-0-06895-0 นั้น นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ รองปลัดกระทรวงฯ นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ และหัวหน้าหน่วยงาน ในสังกัด ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย แก่นายกรัฐมนตรี ในการจัดงาน “ประชารัฐร่วมใจ ใต้ร่มพระบารมี” ดังกล่าว เป็นเงินจำนวน 5,676,450 บาท


นายอาคมกล่าวว่า กระทรวงคมนาคม มีความห่วงใยและได้ให้ ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุอุทกภัย โดยมอบให้หน่วยงานในสังกัด ที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย อาทิ กรมเจ้าท่า กรมการขนส่งทางบก กรมท่าอากาศยาน กรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบท เป็นต้น ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยทันที โดยการซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย อาทิ ถนน สะพาน ท่าอากาศยาน เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนสามารถ สัญจรได้โดยเร็วที่สุด รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือด้านอื่น ๆ แก่ประชาชนที่ ประสบอุทกภัย และการแจ้งข้อมูลการเดินทางให้ประชาชนได้รับทราบ เพื่อเดินทางด้วยความระมัดระวังและปลอดภัย