เขื่อนมูลบนโคราชน้ำยังน้อย ไม่หวั่นพายุเข้าแต่กลัวช่วงหน้าเเล้ง

วันที่ 10 ส.ค.60 นายจักรี ยิ่งเจริญ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน – ลำแชะ เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำภายในเขื่อนมูลบน ซึ่งเป็นเขื่อนต้นน้ำของลำน้ำมูล ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลจระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ล่าสุดมีปริมาณน้ำอยู่ภายในเขื่อน 76.35 ล้าน ลบ.ม. จากความจุทั้งหมด 141 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 54.15 ของความจุกักเก็บทั้งหมด ซึ่งยังถือว่าเป็นปริมาณน้ำที่อยู่ในเกณฑ์น้อย ดังนั้นจึงไม่น่ากังวลแม้ว่าในช่วงนี้จะยังมีแนวโน้มว่าจะมีมรสุมหรือพายุเข้ามาในพื้นที่ ซึ่งคาดการณ์ว่าจะยังมีฝนตกในพื้นที่ต่อเนื่องไปอีกจนถึงกลางเดือนตุลาคม

อย่างไรก็ตามในช่วงนี้ทางเขื่อนมูลบน ยังคงต้องส่งน้ำให้กับพื้นที่ที่อยู่ในเขตส่งเสริมการเพาะปลูกซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปี ประมาณ 45,000 ไร่ แต่ทางเขื่อนจะใช้วิธีการบริหารจัดการน้ำภายในเขื่อนควบคู่ไปกับน้ำจากลำน้ำธรรมชาติ ที่จะได้จากฝนที่ตกลงมาในช่วงนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้เขื่อนได้กักเก็บน้ำเพิ่มเติม เนื่องจากมองว่าปริมาณน้ำที่มีอยู่ภายในเขื่อนค่อนข้างน้อย และอาจจะส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำในช่วงหน้าแล้งหน้า ซึ่งคาดว่าเมื่อสิ้นสุดฤดูฝนทางเขื่อนจะมีปริมาณน้ำกักเก็บประมาณร้อยละ 70 -80 ของความจุ

 

 


ที่มา มติชนออนไลน์