คพ.ตรวจคุณภาพน้ำด่านช้าง หลังน้ำเสียโรงงานทะลักบ้านเรือน ระบุเสื่อมโทรม แต่ไม่พบสัตว์น้ำตาย

กรณีที่มีฝนตกหนักติดต่อกันหลายชั่วโมงในพื้นที่ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ทำให้มีบ่อพักน้ำเสียของโรงงานแห่งหนึ่งได้พังทลาย ทำให้น้ำเสียไหลบ่าเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน และแปลงพืชผัก ตามที่เป็นข่าวนั้น

ความคืบหน้าล่าสุด นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นโรงงานผลิตเอทานอล ได้ดำเนินการซ่อมแซม และเสริมคันดินบ่อพักน้ำเสียในจุดที่มีการพังทลาย และจุดเสี่ยงต่างๆ ให้มั่นคงแข็งแรงขึ้นกว่าเดิม ขณะที่น้ำที่ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนและไร่นาปัจจุบันพื้นที่ส่วนใหญ่มีระดับและปริมาณน้ำลดลงเกือบทั้งหมด มีเพียงบางส่วนที่น้ำยังท่วมขังอยู่ ซึ่งบริษัทดังกล่าวฯ อยู่ระหว่างดำเนินการสูบน้ำกลับเข้าไปสู่บ่อพักน้ำเสียเพื่อบำบัดอย่างถูกวิธี ส่วนน้ำเสียที่มีสีดำคล้ำปนน้ำตาล เนื่องจากเป็นกากน้ำตาลจากการผลิตเอทานอล จะมีกลิ่นฉุน แนะนำชาวบ้านพยายามเลี่ยงสัมผัสน้ำเสีย โดยตรงเพราะอาจแสบคันได้

นางสุณี กล่าวว่า คพ.ได้ดำเนินการตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำในพื้นที่ ได้แก่ คลองกะจิ คลองกระเสียว และแม่น้ำท่าจีน ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้น พบว่า โดยรวมคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมถึงพอใช้ ซึ่งปริมาณออกซิเจนละลายมีค่าต่ำกว่ามาตรฐานอยู่ที่ 6 มิลลิกรัมต่อลิตร ในคลองกะจิอยู่ระหว่าง 2.6-5.2 มิลลิกรัม ต่อลิตร คลองกระเสียวอยู่ระหว่าง 4.5-4.8 มิลลิกรัมต่อลิตร และแม่น้ำท่าจีนบริเวณ จ.สุพรรณบุรี อยู่ระหว่าง 3-4 มิลลิกรัม ต่อลิตร อย่างไรก็ตาม จากเหตุการณ์ดังกล่าวยังไม่พบว่ามีสัตว์น้ำตาย

Advertisment

 

 

ที่มา : มติชนออนไลน์