สมัครนายสิบตำรวจ 6,599 อัตรา เริ่ม 29 พ.ย.-7 ธ.ค.

สอบตำรวจ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัคร นักเรียนนายสิบตำรวจ 6,599 อัตรา เริ่ม 29 พ.ย.-7 ธ.ค. ผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกาศรับสมัครนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี 2564 จำนวน 6,599 อัตรา ในวันที่ 29 พฤศจิกายน ถึง 7 ธันวาคม 2564 โดยรายละเอียดอัตราที่เปิดรับสมัคร มีดังนี้

 • บช.น. 729 อัตรา
 • ภ.1 870 อัตรา
 • ภ.2 530 อัตรา
 • ภ.3 770 อัตรา
 • ภ.4 560 อัตรา
 • ภ.5 700 อัตรา
 • ภ.6 780 อัตรา
 • ภ.7 430 อัตรา
 • ภ.8 240 อัตรา
 • ภ.9 390 อัตรา
 • บช.ภ. 600 อัตรา

คุณสมบัติสมัครนักเรียนนายสิบตำรวจ

ผู้ที่สนใจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย

2. วุฒิการศึกษา ม.6/ปวช. หรือเทียบเท่า

3. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 27 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร

4. ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร

นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่กำหนด

กำหนดการรับสมัครนักเรียนนายสิบตำรวจ

 • ประกาศรับสมัคร : วันที่ 25-28 พฤศจิกายน 2564
 • รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต : วันที่ 29 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2564
 • สอบข้อเขียน : วันที่ 30 มกราคม 2565
 • ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน : วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก : วันที่ 25 มีนาคม 2565

สามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครได้ทาง www.policeadmission.org


สมัครนายสิบตำรวจ