ศูนย์ฯบางซื่อ เปิด Walk in ฉีดวัคซีนโมเดอร์นา จำนวนจำกัด เช็กด่วน !

REUTERS/Kamil Krzaczynski/File Photo

ข่าวดี ! ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อให้บริการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ให้บริการจนกว่าวัคซีนจะหมด ใครมีสิทธิบ้าง เช็กเงื่อนไขด่วน

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ศูนย์วัคซีนกลางบางซื่อแจ้งว่า ได้รับสนับสนุนวัคซีนโมเดอร์นามาจำนวนหนึ่ง จึงเปิดบริการ Walk in (ลงทะเบียน ณ จุดฉีด) วัคซีนโมเดอร์นาเข็มต่าง ๆ ดังนี้

เข็มที่ 1

  • สำหรับผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนใดมาก่อน
  • จะได้รับเป็นสูตรไขว้ (Mn-Pz)
  • เข็มที่ 1 วัคซีนโมเดอร์นา – เข็มที่ 2 วัคซีนไฟเซอร์ ระยะห่าง 28 วัน

เข็มที่ 2,3,4

  • วัคซีนโมเดอร์นา โดยระยะห่างขึ้นกับชนิดวัคซีนในเข็มก่อนหน้า
  • เป็นผู้มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

ทั้งนี้ รับบริการได้ที่ประตู 1 ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค. 2565 เป็นต้นไปเวลา 9.00 – 15.00 น. จนกว่าวัคซีนจะหมด

หมายเหตุ

  1. วัคซีนโมเดอร์นา ที่ได้รับสนับสนุนมามีจำนวนจำกัด ศูนย์ฯจะหยุดให้บริการเมื่อวัคซีนหมด
  2. สำหรับผู้ที่จองคิวเข็มที่ 3,4 วัคซีนไฟเซอร์แล้ว สามารถแจ้งความประสงค์ที่เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนเปลี่ยนเป็นวัคซีนโมเดอร์นาได้
  3. เข็มกระตุ้น สามารถเลือกรับบริการ รูปแบบฉีดเข้ากล้ามเนื้อเต็มโดส / กล้ามเนื้อครึ่งโดส / ชั้นผิวหนัง