โควิดวันนี้ (15 ก.ค.) ศบค.พบป่วยใหม่ 1,795 ราย เสียชีวิต 23 ราย

ATK โควิด ATK
FILE PHOTO : Odd ANDERSEN / AFP
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด เวลา 09.55 น.

ศบค.รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่วันนี้ (15 ก.ค.) เพิ่ม 1,795 ราย เสียชีวิต 23 ราย ป่วยรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 789 ราย

วันที่ 15 กรกฎาคม 2565 ศูนย์ข้อมูล COVID-19 ของรัฐบาล รายงานข้อมูลเบื้องต้น สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ประจำวันว่า พบผู้ป่วยรายใหม่ (รักษาตัวใน รพ.) จำนวน 1,795 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยในประเทศ 1,795 ราย ไม่พบผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ ผู้ป่วยสะสม 2,331,541 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

หายป่วยกลับบ้าน 1,920 ราย หายป่วยสะสม 2,331,481 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 24,043 ราย เสียชีวิต 23 ราย เสียชีวิตสะสม 9,260 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 789 ราย

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,354 ราย : เสียชีวิต 16 ราย
วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,508 ราย : เสียชีวิต 17 ราย
วันที่ 3 กรกฎาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,328 ราย : เสียชีวิต 19 ราย
วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 1,995 ราย : เสียชีวิต 18 ราย
วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 1,917 ราย : เสียชีวิต 18 ราย
วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,428 ราย : เสียชีวิต 22 ราย
วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,366 ราย : เสียชีวิต 20 ราย
วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,144 ราย : เสียชีวิต 20 ราย
วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,084 ราย : เสียชีวิต 15 ราย
วันที่ 10 กรกฎาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,004 ราย : เสียชีวิต 22 ราย
วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 1,811 ราย : เสียชีวิต 24 ราย
วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 1,679 ราย : เสียชีวิต 23 ราย
วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,391 ราย : เสียชีวิต 25 ราย
วันที่ 14 กรกฎาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,257 ราย : เสียชีวิต 28 ราย

กรมควบคุมโรครายงานเพิ่มเติมว่า ผู้ติดเชื้อนอกโรงพยาบาล (ATK+) สัปดาห์ที่ 27 ระหว่าง 3-9 กรกฎาคม 2565 อยู่ที่ 149,537 ราย ส่วนผู้ที่กำลังรักษา 24,043 ราย จำแนกเป็น อยู่ในโรงพยาบาล 10,377 ราย อยู่ในโรงพยาบาลสนาม 13,666 ราย ผู้ป่วยปอดอักเสบ 789 ราย และผู้ป่วยใช้ท่อช่วยหายใจ 348 ราย