กสทช. จับมือ ITS เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้รับมือภัยไซเบอร์ พบปี 60 ไทยถูกโจมตี 3,006 ครั้ง

ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2560 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ร่วมกับ International Telecommunications Society (ITS) จัดประชุมเชิงวิชาการระดับนานาชาติ “NBTC International Conference on Policy for Cyber Sustainability : A Global View” โดยเน้นเรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์

นาย Erik Bohlin ตัวแทนจาก International Telecommunications Society (ITS) และ Professor, Chalmers University of Technology, Swden กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมของ ITS กับ กสทช. ที่มีมากว่า 10 ปี และมีการริเริ่มโครงการจำนวนมากร่วมกัน

ปัจจุบันไซเบอร์ซิเคียวริตี้มีความหมายกว้างมากกว่า ความมั่นคงปลอดภัย แต่เป็นการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสังคมร่วมกัน ขณะที่ยังเป็นสาขาที่กำลังเริ่มพัฒนา ยังไม่มีนโยบายร่วมกันในระดับประเทศอย่างชัดเจน ดังนั้นการเปรียบเทียบในระดับประเทศเพื่อกระตุ้นแนวความคิดในการกำหนดนโยบาย แนวปฏิบัติระดับประเทศ ร่วมกันมองในเชิงลึกถึงปัญหา เพื่อร่วมกันปรับปรุงกรอบการทำงานร่วมกันทั้งในประเทศและระดับประเทศ จึงเป็นสิ่งสำคัญ

ด้านพลเอกสุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช. กล่าวว่า ปัจจุบันทุกคนก้าวเข้าสู่สังคมแห่งข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลที่สำคัญถูกไหลเวียนอยู่ในโลกไซเบอร์ ซึ่งมีทั้งส่วนที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลและที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง และในปัจจุบันพบว่ามีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล การเจาะระบบเพื่อเข้าถึงข้อมูลภาครัฐ การประชุมนี้จึงจะช่วยแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลและไซเบอร์ซิเคียวริตี้ เชื่อว่าจะเป็นเวทีที่ให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์

ขณะที่นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ด้านไซเบอร์ซิเคียวริตี้ โดยผู้เชี่ยวชาญระดับโลก ซึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญของภาครัฐและเอกชนทั่วโลก ที่มีความสำคัญเร่งด่วน โดย กสทช. พยายามกระตุ้นให้เกิดความตระหนักในภัยไซเบอร์ซิเคียวริตี้ เพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมดิจิทัล ซึ่งจากข้อมูลในประเทศไทยพบว่า ตั้งแต่ต้นปีนี้มีความพยายามโจมตีทางไซเบอร์กว่า 3,006 ครั้ง จึงจำเป็นที่จะต้องมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้และกรณีศึกษาต่างๆ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ