ชุมพรเตรียมเปิดตลาดถนนคนเดิน จุดแลนด์มาร์กใหม่กระตุ้นท่องเที่ยว

รูปภาพเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร

ชุมพรเตรียมเปิดตลาดถนนคนเดินจุดแลนด์มาร์กใหม่กระตุ้นท่องเที่ยว จัดทั้งหมด 6 ครั้ง ช่วงวันศุกร์และวันเสาร์ ตั้งแต่วันที่ 19-20 พ.ค. 2566

วันที่ 19 เมษายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุมเตรียมจัดกิจกรรม ตลาดถนนคนเดินชุมพร พร้อมด้วยนายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร และส่วนราชการ ผู้ประกอบการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดชุมพร เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการเปิดตลาดถนนคนเดินชุมพร พร้อมผลักดันให้เป็นที่รู้จักและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแลนด์มาร์กแห่งใหม่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพร

โดยจังหวัดชุมพร เตรียมเปิดตลาดถนนคนเดินชุมพร บริเวณถนนหน้าสถานีรถไฟชุมพร ซึ่งกำหนดจัดรวม 6 ครั้ง ช่วงวันศุกร์และวันเสาร์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 19-20 พ.ค. 2566, วันที่ 26-27 พ.ค. 2566, วันที่ 2-3 มิ.ย. 2566, วันที่ 9-10 มิ.ย. 2566, 16-17 มิ.ย. 2566 และ 23-24 มิ.ย. 2566 โดยจะมีร้านค้าทั้งของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประมาณ 50 บูท ซึ่งกิจกรรมตลาดถนนคนเดินชุมพรจัดขึ้นเพื่อเป็นช่องทางการตลาด

               

โดยให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ร้านค้าชุมชน ของดีของเด่น สินค้าที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดชุมพร มาจำหน่าย สร้างโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับกลุ่มอาชีพผู้ผลิตสินค้า และตลาดดังกล่าวจะเป็นพื้นที่แสดงถึงวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนชุมพร