“ปริม จิตจรุงพร” แม่ทัพ YEC หอการค้าไทย ปั้นนักธุรกิจรุ่นใหม่… ผงาดเวทีโลก

สัมภาษณ์

วันนี้หอการค้าไทยได้เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ ทายาทนักธุรกิจที่มีไฟ มีความคิดใหม่ ๆ ได้เข้ามามีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนอีกแรงหนึ่ง โดยตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมาได้จัดตั้งกลุ่ม YEC (Young Entrepreneurs Chamber) ขึ้นมาทั่วประเทศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหอการค้าจังหวัดต่าง ๆ ปัจจุบันมีสมาชิกมากกว่า 5,000 คน นับเป็นขุมพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทย

ปัจจุบัน YEC กำลังก้าวสู่ปีที่ 5 แล้ว ซึ่งในปีนี้หอการค้าไทยได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง YEC ใหม่ เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น “ประชาชาติธุรกิจ” สัมภาษณ์พิเศษ “ปริม จิตจรุงพร”  ประธานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าไทยถึงทิศทางและภารกิจของ YEC

แม่ทัพใหญ่ YEC “ปริม จิตจรุงพร” บอกว่า หอการค้าไทยได้จัดตั้งกลุ่มคนรุ่นใหม่ขึ้นทั่วประเทศ ในช่วงแรกจะเน้นปริมาณมาก มีการจัดตั้งกลุ่มที่กระจัดกระจาย เมื่อผ่านมาระยะหนึ่งเราได้ทราบจุดดี จุดเด่นว่าคืออะไร หาตัวตนเจอแล้ว จึงทำให้มิสชั่นเปลี่ยนไป

ในปี 2560 จึงมีการปรับโครงสร้างทั้งหมด เน้นคุณภาพ และกำหนดกฎ กติกาขึ้นมาโดยผู้ที่ต้องการเข้ามาเป็นสมาชิก YEC ในแต่ละจังหวัด ต้องเป็นเด็กรุ่นใหม่ อายุระหว่าง 25-40 ปี ซึ่งสามารถอยู่ได้ถึงอายุ 45 ปี เป็นสมาชิกหอการค้า ที่สำคัญต้องมีใจ มีเวลา ยินดีที่จะมาเรียนรู้อะไรกับองค์กร และมาให้อะไรกับองค์กรด้วย

ขณะเดียวกันยังได้จัดโครงสร้างใหม่ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและความเป็นปึกแผ่น ให้กับ YEC ด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการ YEC ขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 5 ฝ่าย ได้แก่ 1.คณะทำงานฝ่าย Membership & Management ทำหน้าที่ดูแลสมาชิก กฎกติกามารยาท โดยกฎกติกานี้ไม่ได้ตายตัว หอการค้าแต่ละจังหวัดสามารถปรับเปลี่ยนได้

2.คณะฝ่ายทำงาน Learning ทำหน้าที่ดูแลกิจกรรมด้านการพัฒนา YEC ในด้านต่าง ๆ ซึ่งนับเป็นความโชคดีที่มีมหาวิทยาลัย (ม.หอการค้าไทย) เป็นของตัวเอง จึงมีอาจารย์มาจัดเรื่อง Learning โดยมีการจัดหัวข้อในเรื่องต่าง ๆ แล้วให้แต่ละที่เลือกตามความสนใจโดยไม่มีการบังคับ

โดยหลักสูตรที่เคยดำเนินการ ได้แก่ SEED หรือนักธุรกิจรุ่นใหม่หัวใจพอเพียง ที่ให้ประธาน รองประธาน หรือเลขาธิการ YEC ของแต่ละจังหวัดมาเรียนเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเป็นผู้นำพอเพียง เป็นต้น และในวันที่ 11-15 กันยายน 2560 นี้ จะมีการจัดหลักสูตร SEED 3

3.คณะกรรมการ YEC Connect ทำหน้าที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์และเครือข่ายต่าง ๆ ซึ่งที่ผ่านมา YEC มักจะคอนเน็กต์กันเองภายในประเทศระหว่าง YEC ด้วยกัน และ YEC กับหอการค้าไทย รวมถึงเชื่อมภาคเอกชนกับภาครัฐ แต่ปีนี้จะพิเศษขึ้น เพราะจะบ่มเพาะน้อง ๆ

ในต่างจังหวัดที่มีความสามารถด้านภาษา สร้างความร่วมมือระหว่างอาเซียน หลังจาก 2-3 ปีที่ผ่านมา จะมีเฉพาะกลุ่ม YEC กรุงเทพฯเท่านั้น นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมถึง YPO (Young Presidents” Organization) ทั่วโลก

4.คณะทำงานฝ่าย Pitching ทำหน้าที่ดูแลกิจกรรมด้านการ Pitching โครงการต่าง ๆ ของหอการค้า ที่ YEC มีส่วนร่วมในการพัฒนาและต่อยอดขับเคลื่อน รวมถึงจัดกิจกรรมเวทีแสดงความเห็นหรือธุรกิจที่มีแนวโน้มใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาประเทศ ซึ่งจะให้ YEC ทั่วประเทศส่งโครงการเข้าประกวดใน 6 กิจกรรม คือ การค้าและการลงทุน เกษตรและอาหาร การท่องเที่ยวและบริการ การสร้างความเข้มแข็งหอการค้า กิจกรรมเพื่อสังคม และอื่น ๆ โดยจะให้ผู้เข้าประกวดเลือกเพียง 1 กิจกรรมเท่านั้น ซึ่งในรอบแรกจะคัดเลือกโดยคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา YEC และจะคัดเลือกผู้ชนะเลิศอีกครั้งในงานประชุม YEC ทั่วประเทศ


ในปีนี้จะมีการจัด Pitching ในการประชุมหอการค้าทั่วประเทศที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีปลายปีนี้ แต่ในอนาคตประธานหอการค้าไทย ต้องการให้มีการจัดบ่อย ๆ เพื่อให้มีอะไรเกิดขึ้นใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา โดยปีที่ผ่านมาโครงการกรีนกาญจน์ของ YEC กาญจนบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ และหอการค้าไทยได้นำโปรดักต์ไปใช้เป็นของขวัญตลอดทั้งปี

ดังนั้นสิ่งที่ Pitching จะต้องขายได้จริง ต้องทำได้จริง ไม่ใช่แค่มาประกวด ส่วนคณะที่ 5 ฝ่าย Communication & Social ทำหน้าที่สื่อสารข้อมูล ข่าวสารให้เครือข่ายหอการค้า และ YEC ทราบทั้งภายในและภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรหอการค้า

“จุดมุ่งหมายของการมี YEC นอกจากจะมาเป็นเน็ตเวิร์ก สร้างสีสัน และคิดอะไรใหม่ ๆ แล้ว หอการค้ายังคาดหวังให้เป็นคนที่จะมาต่อเจเนอเรชั่น หากไม่มีการเปลี่ยนผ่าน ยุคต่อไปก็อาจจะไม่แข็งแรง เพราะจะต้องมาเริ่มต้นใหม่ โดยจะต้องบ่มเพาะตั้งแต่เด็ก ๆ เพราะว่าความที่อายุน้อย เพิ่งจบมา น้อง ๆ อาจจะไม่ได้มีประสบการณ์ แต่จะไม่ค่อยกลัว มีความกล้าทำ ไฟแรง และเมื่อเวลาทำผิดก็สามารถเรียนรู้ได้ ทั้งนี้องค์กรจะอยู่ได้เป็นเรื่องใหญ่ ถ้าไม่มีคนมาต่อ สิ่งที่ดี ๆ ก็หายหมด”

ขณะที่ปัจจุบันภาครัฐก็เริ่มรู้จัก YEC แล้ว ส่วนหนึ่งเป็นเพราะไดนามิกของ YEC และส่วนหนึ่งเป็นความเชื่อมั่นของหอการค้า โดยปีนี้มีโปรเจ็กต์กลางที่จะทำร่วมกับภาครัฐ คือ ด้านการท่องเที่ยวไทยเท่ เพราะสามารถทำได้ทุกจังหวัด

ขณะเดียวกันอยากให้หอการค้าเป็นแกนกลางของความรู้ อาทิ การขับเคลื่อนเอสเอ็มอี เราพยายามเชื่อมต่อระหว่างหอการค้า กลุ่มจังหวัด และภาค พร้อมทั้งจะมีมหาวิทยาลัยเข้ามาช่วย เช่น ที่ชลบุรีเมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้เซ็นเอ็มโอยูกับมหาวิทยาลัยบูรพา ช่วยทำวิจัยให้กับน้อง ๆ ในแถบจังหวัดภาคตะวันออกที่อยากมี Innovation (นวัตกรรม)

“มองว่าอีก 4 ปีข้างหน้า YEC จะเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง เป็นกำลังที่สำคัญของประเทศ เพราะฉะนั้นการเป็นกำลังที่เข้มแข็งของหอการค้า ก็จะส่งผลถึงประเทศไทย เพราะว่า ณ วันนี้ เราไม่ได้มี YEC กระจัดกระจาย ที่เรานำโครงสร้างเข้าไป ใส่เรื่อง Learning เข้าไป เพื่อเรามุ่งหวังว่า 77 จังหวัดจะถูกบูรณาการ มีอะไรทำเราต้องบอกกัน แบ่งปันกัน และมันจะออกจาก YEC เข้าไปที่จังหวัด กลุ่มจังหวัด ภาค และประเทศ”


“ปริม” ย้ำว่า YEC เป็นการระเบิดจากข้างใน และไม่ได้อยู่แต่ในประเทศไทยแล้ว ต้องออกไปยืนในเวทีโลกได้เพราะเรามีเครือข่ายที่เข้มแข็ง