“ตรัง”เร่งสำรวจออกโฉนดแก้ปัญหาที่ทำกิน 10 อำเภอ

ตรังกำหนดพื้นที่เดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน เพื่อช่วยแก้ปัญหาเรื่องที่ดินทำกินให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน หลังลงพื้นที่พบประชาชนจากทั้ง 10 อำเภอ ซึ่งส่วนใหญ่ประสบปัญหาความเดือดร้อนเรื่องที่ดินทำกิน

นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทย กำหนดจังหวัดที่จะทำการสำรวจรังวัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยระบบ RTK GNSS Network ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งจังหวัดตรัง เป็น 1 ในจังหวัดที่ต้องดำเนินการตามแผนปฏิบัติการดังกล่าวและจะต้องเริ่มต้นการสำรวจรังวัดในวันที่ 1 ธันวาคม 25662 นั้น

นายไพบูลย์ เปิดเผยต่อไปว่า เมื่อเร็วๆนี้ จังหวัดตรัง ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการกำหนดพื้นที่ที่จะเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน เพื่อกำหนดพื้นที่ที่จะดำเนินการเดินสำรวจเพื่อออกโฉนดที่ดิน ขึ้น ที่ห้องประชุมมรกต ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 5 ซึ่งการทำการสำรวจเพื่อรังวัดดังกล่าว ถือเป็นนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ที่ต้องการพื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญการเพิ่มพื้นที่ ป่าไม้ของประเทศ เพื่อสร้างสมดุลทางธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน ทั้งพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ป่าเศรษฐกิจ ป่าชายเลนและป่าชุมชน รวมทั้งเพิ่มพื้นที่สีเชียวในเขตเมือง หยุดยั้งการบุกรุก ทำลายทรัพยากรป่าไม้อย่างจริงจัง


“โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยงต่อการถูกบุกรุก ซึ่งเทคโนโลยีการรังวัดระบบดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) สามารถสำรวจรังวัดในทุกพื้นที่ที่มีสถานีรับสัญญาณดาวเทียมได้ครอบคลุมด้วยวิธีการแผนที่ที่ทันสมัยมีความถูกต้องแม่นยำสูง และมีความชัดเจนในเรื่องแนวเขตที่ดิน เป็นการลดปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ ลดข้อโต้แย้งพิพาทเรื่องแนวเขตที่ดินระหว่างเอกชนกับรัฐ ลดขั้นตอนระยะเวลาในการแจ้งและประกาศให้ผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงมาระวังชี้แนวเขตตลอดจนเป็นการลด ภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการรังวัดที่ดิน ด้วย”


นายไพบูลย์ กล่าวต่อไปว่า ตามที่จังหวัดตรัง ได้จัดทำโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้บริการแก่ประชาชนเป็นไปอย่างทั่วถึงรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว จังหวัดตรังได้รับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากทั้ง 10อำเภอ ซึ่งส่วนใหญ่ประสบปัญหาความเดือดร้อนเรื่องที่ดินทำกิน


“อย่างไรก็ตาม กระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศลงวันที่ 6 กันยายน 2562 กําหนดจังหวัดที่จะทำการสำรวจรังวัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดินปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งมีจังหวัดตรังอยู่ในแผนปฏิบัติการด้วย จึงมั่นใจว่าการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องที่ดินทำกินให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่จังหวัดตรังได้ในระดับหนึ่ง” นายไพบูลย์ กล่าว

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ