ศาลรัฐธรรมนูญนัดพิจารณาคดีคุณสมบัติ ส.ส.พิธา วันโหวตนายกฯ รอบ 2

พิธา ลิ้มเจริญรัตน์

ศาลรัฐธรรมนูญนัดพิจารณาคุณสมบัติพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ วันพุธที่ 19 ก.ค.นี้ กรณี กกต.ขอให้ศาลวินิจฉัยสถานภาพ ส.ส.สิ้นสุดลงหรือไม่

วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีเอกสารที่เผยแพร่ระบุว่า คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญออกเอกสารระเบียบวาระการประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 21/2566 ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 9 ศาลรัฐธรรมนูญ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการ

โดยในเอกสารระบุว่า ระเบียบวาระที่ 4 ของการประชุม มีวาระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา เรื่อง คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 82 ว่าสมาชิกภาพสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) หรือไม่

ทั้งนี้ หมายเหตุในเอกสารระบุว่า พิจารณาขยายระยะเวลาการเสนอความเห็นของคณะตุลาการคณะที่ 1 ต่อศาล ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 31 และพิจารณาว่าจะรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยหรือไม่

คำร้องดังกล่าว เป็นไปตามมติของ กกต. ที่มีมติคณะกรรมการ กกต.ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคุณสมบัตินายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคก้าวไกล กรณีถือครองหุ้นไอทีวี 42,000 หุ้น ตามมาตรา 82 วรรค 4 ที่ห้าม ส.ส.ถือครองหุ้นสื่อ ซึ่งจะมีผลให้จากสมาชิกภาพ ส.ส. ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 98 (3) ประกอบมาตรา 101 (6) หรือไม่

ก่อนนี้เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการรัฐสภา ได้ออกหนังสือ ด่วนมากที่ สผ 0014/ร 2 ถึง ส.ส. และ ส.ว. เรื่อง การประชุมร่วมรัฐสภา เนื่องด้วยประธานรัฐสภาได้มีคำสั่งให้นัดประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) ในวันที่ 19 ก.ค. 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น 2 อาคารรัฐสภา ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.

โดยมีเรื่องเสนอใหม่คือ พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 272 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย