ครม.ล้วงงบฯกลาง 3,000 ล้าน จ่ายค่าเสี่ยงภัยบุคลากรทางการแพทย์โควิด

บุคลากรทางการแพทย์โควิด

ครม.อนุมัติงบฯกลาง 2,995.95 ล้านบาท จ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยแก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวข้องกับโควิด 19 ช่วง ก.ค. 64-มิ.ย. 65

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบฯกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วงเงิน 2,995.95 ล้านบาท

เพื่อเป็นค่าตอบแทนเสี่ยงภัยแก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานระหว่างเดือน ก.ค. 64-มิ.ย. 65 ของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขและนอกสาธารณสุข รวม 8 หน่วยงาน ดังนี้

กระทรวงสาธารณสุข 1,362.77 ล้านบาท กระทรวงการอุดมศึกษาฯ 561.46 ล้านบาท กระทรวงกลาโหม 385.10 ล้านบาท กระทรวงมหาดไทย 420.39 ล้านบาท กระทรวงยุติธรรม 92.16 ล้านบาท สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 52.16 ล้านบาท สภากาชาดไทย 111.78 ล้านบาท และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 10.13 ล้านบาท

น.ส.ไตรศุลีกล่าวว่า ความจำเป็นของเรื่องที่นี้เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขได้รวบรวมค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อโควิด-19 พบว่ายังมีค่าใช้จ่ายในส่วนที่เป็นค่าตอบแทนเสี่ยงภัยสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขค้างจ่ายในปีงบประมาณ 2564-64 ของหน่วยงานทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ค่าตอบแทนบุคลากรนอกเหนือภารกิจปกติ

สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนอกสถานพยาบาล ดังนั้น เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้รับค่าตอบแทนเสี่ยงภัยจากการปฏิบัติงานในสถานการณ์โควิด-19 ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงต้องเสนอเรื่องให้มีการอนุมัติในครั้งนี้ ซึ่งจะเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานต่อไป

น.ส.ไตรศุลีกล้าวว่า อย่างไรก็ตาม การจัดสรรงบฯกลางให้ในวงเงิน 2,995.95 ล้านบาทในครั้งนี้ เป็นกรณีค่าเสี่ยงภัยในการปฏิบัติงานช่วง ก.ค. 64-มิ.ย. 65 จะมีส่วนของค่าเสี่ยงภัยในการปฏิบัติงานช่วง มิ.ย.-ก.ย. 65 อีก 3,745.64 ล้านบาท โดยกระทรวงสาธารณสุขจะขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีในลำดับต่อไป