ป.ป.ช. เปิดบัญชีทรัพย์สิน เดชอิศม์ 586 ล้าน บ้าน 10 หลัง ที่ดิน 101 แปลง

นายเดชอิศม์ ขาวทอง
ภาพจากเฟซบุ๊ก เดชอิศม์ ขาวทอง

ป.ป.ช. เปิดบัญชีทรัพย์สิน เดชอิศม์ ขาวทอง  สส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ รวย 586 ล้าน ที่ดิน 101 แปลง บ้าน 10 หลัง รถยนต์ 12 คัน

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ สส. กรณีเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 นายเดชอิศม์ ขาวทอง สส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ แจ้งว่า มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 586,610,839 บาท

แบ่งเป็นทรัพย์สินนายเดชอิศม์ 311,815,581 บาท เป็นทรัพย์สิน น.ส.สุภาพร กำเนิดผล คู่สมรสที่อยู่กินกันฉันสามีภริยา 271,923,685 บาท ทรัพย์สินบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 2,871,572 บาท มีหนี้สิน 4,693,582 บาท

ทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนรวม 58,410,162 บาท ที่ดิน 101 แปลง มูลค่า 410,235,000 บาท ที่ จ.สงขลา โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 10 หลัง มูลค่า 44,069,823 บาท ที่ จ.สงขลา และที่กรุงเทพฯ  รถยนต์ 12 คัน มูลค่า 26,714,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 21,867,830 บาท

เดชอิศม์ แจ้งบัญชีทรัพย์สิน

ทรัพย์สินอื่น ๆ รวม 7,728,630 บาท อาทิ อาวุธปืน 7 กระบอก นาฬิกาหรู และเครื่องประดับอัญมณีต่าง ๆ มีหนี้สิน 4,693,582 บาท นายศักดิ์สิทธิ์ ขาวทอง สส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ ลูกชายนายเดชอิศม์ มีทรัพย์สินรวม 173,728,570 บาท เป็นทรัพย์สินนายศักดิ์สิทธิ์ 119,947,298 บาท ทรัพย์สิน น.ส.ชัชฉัตร เอกอุรุ คู่สมรสที่อยู่กินกันฉันสามีภริยา 53,781,272 บาท ทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นเงินฝากในบัญชีธนาคาร ที่ดิน เงินลงทุน