“บอร์ดดิจิทัล”ไฟเขียว รื้อกม.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รับกฎหมายใหม่อียู

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง

ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อเวลา 16.30 น. นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 25 พ.ค. ในการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561 ที่มี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง เป็นประธานการประชุมฯ มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.. ซึ่งคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการเมื่อวันอังคารที่ 22 พ.ค.ที่ผ่านมา ตามที่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอี) เสนอ และมีการรายงานมาตรการรับมือจากกฎเกณฑ์ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป(อียู) หรือ General Data Protection Regulation ( GDPR) ที่มีผลใช้บังคับวันที่ 25พ.ค.2561 ที่ผ่านมา โดยรายงานว่าร่างพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีมาตรการรองรับกฎหมายใหม่ของอียูแล้ว และกระทรวงฯมีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแล้ว มีการจัดตั้งศูนย์องค์ความรู้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นมา

ปลัดกระทรวงดิจิทัล กล่าวว่า ส่วนร่างพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ ก็ได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบ ขั้นตอนจากนี้ก็เหลือเพียงการตรวจทานของคณะกรรมการกฤษฎีกา จากนั้นจะนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)ตามขั้นตอนต่อไป ซึ่งการปรับแก้ไขเพิ่มเป็นการปรับเนื้อหาที่กฤษฎีกาแก้ไขไว้เมื่อปี 2558 ให้มีความสอดรับกับการพัฒนาของประเทศและสอดรับหัวข้อที่กำหนดในกฎหมายใหม่ของอียูด้วย

Previous articleปตท. นำลดราคาน้ำมันทุกประเภท เกาะติดสถานการณ์น้ำมัน
Next article“เฟซบุ๊ก-ทวิตเตอร์” ปรับคุมเข้มโฆษณาการเมืองในสหรัฐ