“สนช.” โหวต กกต.ชุดใหม่ 5 คนฉลุย “สมชาย-พีระศักดิ์” โดนตีตก

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม ที่รัฐสภา มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. ทำหน้าที่การประชุมฯ มีการพิจารณาวาระการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จำนวน 7 คน ประกอบด้วย 1.นายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2.นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 3.นายอิทธิพร บุญประคอง อดีตอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 4.นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดหลายจังหวัด และ 5.นายธวัชชัย เทิดเผ่าไทย อดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) และบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา จำนวน 2 คน ได้แก่ นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา และนายปกรณ์ มหรรณพ ผู้พิพากษาศาลฎีกา


ทั้งนี้ที่ประชุม สนช.ได้ลงคะแนนลับ โดยมีคะแนนเสียงจากที่ประชุม สนช.เกินกึ่งหนึ่ง ให้ความเห็นชอบ 1.นายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2.นายอิทธิพร บุญประคอง อดีตอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 3.นายธวัชชัย เทิดเผ่าไทย อดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) 4.นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา และ 5.นายปกรณ์ มหรรณพ ผู้พิพากษาศาลฎีกา ดำรงตำแหน่ง กกต. ส่วน นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และ นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดหลายจังหวัด ที่ประชุม สนช.มีคะแนนเสียงไม่ถึงกึ่งหนึ่งของที่ประชุม สนช.ทั้งหมด จึงไม่ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่ง กกต.

 

ที่มา : มติชนออนไลน์

Previous articleเริ่มจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบเหตุเรือล่มภูเก็ต “ปลัดฯท่องเที่ยว”เผยยอดยกเลิกจอง รร. 10-15%
Next articleยักษ์ค้าปลีกชิงดำที่ดิน”บางซื่อ-ร่มเกล้า”