ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศรายชื่อคณะกรรมการปฎิรูป 11 คณะ

วันนี้ (๑๕ ส.ค.) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ โดยคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติดังนี้ คลิกอ่านที่นี่


http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/205/111.PDF