เปิดผลสำรวจ “ประชาชนกับความหวังต่อรัฐบาลใหม่”

แฟ้มภาพ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2562 สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้ทำสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศจำนวน 1,226 คน ระหว่างวันที่ 12-15 มิ.ย.2562 เกี่ยวกับเรื่อง “ประชาชนกับความหวังต่อรัฐบาลใหม่” ตามที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่ 2 การจัดตั้งรัฐบาลจึงเป็นที่จับตามองของสังคม โดยเฉพาะประชาชนซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงต่างก็มีความคาดหวังต่อรัฐบาลใหม่ ในการบริหารบ้านเมืองและคำนึงถึงผลประโยชน์โดยรวมเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ผลสำรวจเมื่อถามว่า ประชาชนคิดอย่างไรกับการแบ่งกระทรวงให้กับพรรคการเมืองที่เข้าร่วมรัฐบาล ณ วันนี้ โดยประชาชน 61.45% ระบุว่ามีการแก่งแย่งตำแหน่งเพื่อผลประโยชน์ 20.77% มองว่าควารเลือกให้เหมาะกับงาน ทำงานได้จริง

เมื่อถามว่าจุดเด่นของการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้ที่ประชาชน “พึงพอใจ”  พบว่า 42.86% ระบุว่าเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง 40.00% มองว่า พล.อ.ประยุทธ์ ได้เป็นนายกรัฐบมนตรี 23.85% ระบุว่าได้หลายพรรคเข้ามาร่วมรัฐบาล

เมื่อถามถึงจุดอ่อน ของการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้ที่ประชาชน ยังไม่พอใจ ซึ่งพบว่าประชาชน 56.08% ระบุว่าที่มาไม่สง่ามงาม สืบทอดอำอาจ 36.17% เห็นว่าจัดสรรตำแหน่งเพื่อผลประโยชน์ และ 20.24% เห็นว่าไม่มีเสถียรภาพ เป็นรัฐบาลปริ่มน้ำ

เมื่อถามถึงเรื่องที่ประชาุชนต้องการให้รัฐบาลใหม่ดำเนินการมากที่สุด พบว่าต้องการให้แก้ปัญหาเศรษฐกิจมากที่สุด คิดเป็น 64.52% ตามด้วย อยากให้ดูแลความเป็นอยู่ของประชาชน 52.78% อีก 48.81% อยากให้ปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น และอีก 18.67% ต้องการให้แก้รัฐธรรมนูญ เป็นประชาธิปไตย ส่วนความต้องการพัฒนาการคมนาคม ระบบขนส่ง มาเป็นอันดับสุดท้าย คิดเป็น 16.90%

เมื่อถามว่าเรื่องใดบ้างที่ประชาชนคิดว่าจะ”สมหวัง” “ผิดหวัง” กับรัฐบาลใหม่ โดยเรื่องที่คิดว่าจะสมหวัง มีผู้ตอบแบบสอบถาม 41.78% คือได้นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลจากการเลือกตั้ง 35.50% ทำงานได้ต่อเนื่องจากชุดเดิม และ 28.40% บ้านเมืองสงบ เรืยบร้อย


ส่วนที่ตอบเรื่องที่ผิดหวัง สัดส่วน 50.37% คือได้นักการเมืองหน้าเดิมๆ ไม่เห็นการเปลี่ยน 35.16% แก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้ และ25.81% ไม่สามารถทำตามที่หาเสียงไว้ และคำถามสุดท้ายคือประชาชนอยากฝากบอกอะไร กับรัฐบาลใหม่ ณ วันนี้ โดยฝากบอกนายกรัฐมนตรี 54.06% อยากให้พัฒนาบ้านเมือง ทำเพื่อส่วนร่วม 40.52% เป็นผู้นำที่ดี ฟังเสียงประชาชน และ 27.61% ทำตามสัญญา ตามนโยบายที่หาเสียง ส่วนฝากบอกคณะรัฐมนตรี 56.31% อยากฝากบอกให้ช่วยกันทำงาน เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติ 42.80% ไม่ทุจริตคอรัปชั่น โปร่งใส และ 31.59% ไม่ถูกครอบงำ ทำงานเป็นอิสระ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ