กอ.รมน. ปฏิเสธข่าว เฟซบุ๊กปิด 185 บัญชีไอโอ

เฟซบุ๊ก
Lionel BONAVENTURE / AFP

โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ปฏิเสธข่าว กรณีเฟซบุ๊กปิด 185 บัญชี หลังพบเชื่อมโยงปฎิบัติการ “ไอโอ” ของกองทัพ

วันที่ 4 มีนาคม 2564 จากกรณีสำนักงานรอยเตอร์รายงานว่า เฟซบุ๊ก ได้แถลงปิดบัญชีและกลุ่มในเฟซบุ๊ก รวม 185 บัญชี หลังพบเชื่อมโยงกับปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร หรือ “ไอโอ” ในประเทศไทย ที่เป็นของกองทัพ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่เฟซบุ๊กปิดบัญชีในประเทศไทยที่เกี่ยวโยงกับรัฐบาลตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

ล่าสุด มติชนรายงานว่า พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือ กอ.รมน. เปิดเผยว่า กอ.รมน.ไม่ทราบถึงการถูกถอดบัญชีเฟซบุ๊กตามที่เป็นข่าว เนื่องจากการใช้งานของเฟซบุ๊กเป็นบัญชีส่วนบุคคล ไม่มีความเกี่ยวข้องกับองค์กร (กอ.รมน.) และการลบบัญชีจากเฟซบุ๊ก ถือเป็นการลบบัญชีส่วนบุคคล โดยปัจจุบันเฟซบุ๊กของ กอ.รมน. ยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ

พล.ต.ธนาธิป กล่าวอีกว่า กอ.รมน. ไม่มีนโยบายให้หน่วยดำเนินงานตามที่เป็นข่าว จากนโยบายของ กอ.รมน. มีหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานกลางขับเคลื่อนประสานงาน ในการช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ให้กับประชาชน เพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากความเดือดร้อน ซึ่ง กอ.รมน. ได้ยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานมาโดยตลอด

อีกทั้ง การใช้งานของโซเชียลมีเดียของ กอ.รมน. มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมผลงานของ กอ.รมน. สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็ว พร้อมรับทราบความต้องการของประชาชน เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น