ราชกิจจาฯประกาศเปลี่ยนแปลง กก.บริหารพรรคประชาธิปัตย์ หลังลาออก 3 คน

ราชกิจจานุเบกษาฯ-ประกาศราชกิจจาฯ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ หลังลาออก 3 คน ตั้งใหม่เพิ่ม 2 คน รวมมี 35 คน

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่องการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง ลงวันที่ 25 เมษายน 2565 เรื่องการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ มีคณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ จำนวน 36 คนนั้น

บัดนี้หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 กรณี 1.นางมัลลิกา บุญมีตระกูล ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ 2.นายกนก วงษ์ตระหง่าน ลาออกจากตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ตามหนังสือลาออกเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 และ 3.นางสาวอรอนงค์ กาญจนชูศักดิ์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ ตามหนังสือลาออกลงวันที่ 28 เมษายน 2565ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ได้รับทราบการลาออกแล้ว ทำให้พ้นจากการเป็นกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ตามข้อบังคับพรรคการเมืองพรรคประชาธิปัตย์ พ.ศ. 2561 ข้อ 36 (1)

และคณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ได้มีมติเห็นชอบให้ นางสาวสุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ และนางฮูวัยดีย๊ะ พิศสุวรรณ อุเซ็ง เป็นกรรมการบริหารพรรคแทนตําแหน่งที่ว่าง จึงทำให้คณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์มีจำนวนทั้งสิ้น 35 คน

คลิกดูประกาศฉบับเต็มที่นี่


 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ