บลจ.ไทยพาณิชย์ เปิดตัวกอง “SCBROBO” เน้นลงทุนหุ้นโรโบติกส์ทั่วโลก

บลจ.ไทยพาณิชย์ เปิดตัวกอง “SCBROBO” เน้นลงทุนหุ้นโรโบติกส์ทั่วโลก ชูผลตอบแทนเด่นตามเทรนด์ธุรกิจขยายตัวเฉลี่ย 10% ต่อปี

นายสมิทธ์ พนมยงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ออกกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศเพิ่มอีก 1 กองทุน คือกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล โรโบติกส์ (SCB Global Robotics Fund หรือ SCBROBO) เน้นธีมลงทุนในหุ้นทั่วโลกที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (โรโบติกส์) เพื่อเพิ่มทางเลือกใหม่ให้แก่นักลงทุนเป็นที่มีความสนใจผลตอบแทนจากการเติบโตของหุ้นในกลุ่มดังกล่าว โดยมีมูลค่าโครงการ 3,000 ล้านบาท เริ่มเสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม-4 กันยายน 2560 ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำ 5,000 บาท ซึ่งกองทุนอาจเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามความเหมาะสมสำหรับภาวะการณ์ในแต่ละขณะ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

ทั้งนี้ บลจ.ไทยพาณิชย์ มองว่าการลงทุนในหุ้นโรโบติกส์มีความน่าสนใจเพราะเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตอย่างก้าวกระโดด ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เพิ่มขีดจำกัดความสามารถของมนุษย์และได้เข้ามามีบทบาทสำคัญทั้งในเชิงธุรกิจและชีวิตประจำวันในหลายแง่มุมเนื่องจาก Robots ช่วยลดต้นทุนการผลิต มีขนาดกะทัดรัด ฉลาด และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความได้เปรียบด้านความยืดหยุ่น ความอัจฉริยะ ความคล่องตัว และความสะดวกในการใช้งาน โดยเริ่มได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย และเชื่อว่าจะมีบทบาทมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าอัตราผู้ใช้งาน Robots จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจ SMEs ซึ่งคาดว่าตลาดโรโบติกส์ทั่วโลกจะมีอัตราขยายตัวเฉลี่ย 10% ต่อปีในช่วง 10 ปีข้างหน้า

นอกจากนี้ดัชนีหุ้นกลุ่ม Robotics ยังมีผลการดําเนินงานที่โดดเด่นเมื่อเทียบกับหุ้นทั่วโลกในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา โดย Index Global Robotics & ArtificialIntelligence Thematic (IBOTZ) อยู่ที่ 133.79% ROBO Global Robotics and Automation (ROBOT) อยู่ที่ 126.25% และ iSTOXX Factset Automation & Robotics (IXAROBU) อยู่ที่ 96.10% ขณะที่ดัชนี MSCI World (MXWO) อยู่ที่ 80.89% (ที่มา Bloomberg ณ กรกฎาคม 2560)

นายสมิทธ์กล่าวว่า กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลโรโบติกส์ มีนโยบายเน้นลงทุนในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ที่การลงทุนมีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจ และ/หรือเทคโนโลยีเกี่ยวกับหุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติซึ่งสามารถปรับสัดส่วนการลงทุนได้อย่างไม่จำกัด และเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งจะพิจารณาตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ โดยในช่วงแรกจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ 3 กองทุนด้วยกันคือ กองทุน Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (BOTZ) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา บริหารงานโดย Global X กองทุน ROBO Global Robotics and Automation (ROBO) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ บริหารงานโดย Exchange Trade Concepts และกองทุน iShares Automation & Robotics (RBOT) สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ บริหารงานโดย BlackRock ซึ่งสัดส่วนการลงทุนในแต่ละกองทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน


ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาของ BOTZ ROBO และ RBOT อยู่ที่ 33.47% 24.19% และ 24.02% ตามลำดับ ซึ่งเหนือกว่าผลตอบแทนจาก MSCI World Information Technology Index (USD) ที่ทำได้พียง 21.60% และโดดเด่นเป็นอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีหุ้นทั่วโลก MSCI World Index (USD) ที่สร้างผลการดำเนินงานได้เพียง 10.34% ในช่วงเวลาเดียวกัน ( ข้อมูลจาก Bloomberg ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2560)