กปน. บอกเลิก MOU กลุ่มบริษัทเอกชน กรณีจัดตั้ง/ร่วมทุนบริษัทในเครือ

กปน.

กปน. แจงด่วน ยกเลิก MOU กับบริษัทเอกชน 4 ราย ชี้ไม่มีผลผูกมัดตามกฎหมายใด ๆ แจ้งยกเลิกวันที่ 21 มีนาคม มีผลอีก 1 เดือนตามข้อ 3.2 ในวันที่ 22 เมษายน 2567

วันที่ 27 มีนาคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่การประปานครหลวง (กปน.) ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ดี ที เอ็กซ์ จำกัด และบริษัท ไดนามิค กรุ๊ป โปรดักส์ จำกัด

เพื่อร่วมมือศึกษาโอกาสความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง/ร่วมทุนบริษัทในเครือ และ/หรือการร่วมลงทุนของการประปานครหลวง ไปเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 นั้น

ปรากฏว่า มีเนื้อหาบางส่วนที่ปรากฏในสำนักข่าวบางแห่งมีความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง อาทิ ความร่วมมือดังกล่าว เป็นการตั้งบริษัทร่วมทุนภายใน 6 เดือน เพื่อชิงส่วนแบ่งตลาดน้ำประปาแสนล้าน

ซึ่งความจริง เป็นเพียงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง/ร่วมทุน โดยยังไม่มีพันธะผูกพันไปสู่การร่วมลงทุนหรือจัดตั้งบริษัท และยังไม่มีการตกลงกันว่าจะร่วมทุนภายใน 6 เดือน รวมทั้งยังไม่มีการตกลงในการวางแผนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งทำให้เกิดความเข้าใจผิดแก่ประชาชนและกลุ่มนักลงทุนได้

ดังนั้น กปน. จึงมีหนังสือบอกเลิกบันทึกความเข้าใจฯดังกล่าว แจ้งไปยังคู่สัญญาเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2567 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของบันทึกความเข้าใจฯ ข้อ 3.2 เกี่ยวกับการบอกเลิกสัญญา