กรมทางหลวงรีวิวแผนมอเตอร์เวย์ เปิด PPP 3 แสนล้านกดปุ่ม “รังสิต-บางปะอิน” ปีนี้

“กรมทางหลวง” รีวิวแผนลงทุนมอเตอร์เวย์ลอตใหญ่ 6 สาย จ่อเปิด PPP ดึงเอกชนร่วมลงทุน 3 แสนล้าน ดีเดย์ พ.ค.นี้เปิดประมูลสร้างช่วง “เอกชัย-บ้านแพ้ว” หั่นสร้างนครปฐม-ปากท่อ ติดหล่มพื้นที่เพชรบุรี “หาดใหญ่-มาเลย์” ยังไม่สะเด็ดน้ำ เร่งเคาะรูปแบบลงทุนต่อขยายโทลล์เวย์ อัพเกรดวงแหวนตะวันตกและศรีนครินทร์-สุวรรณภูมิ ให้จบในปีนี้

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ในปี 2564 กรมทางหลวงมีแผนจะผลักดันโครงการลงทุนมอเตอร์เวย์สายใหม่ที่อยู่ในแผนของกรม จำนวน 6 เส้นทาง วงเงินร่วม 3 แสนล้านบาท เพื่อเพิ่มโครงข่ายการเดินทางเชื่อมโยงกรุงเทพฯและต่างจังหวัด โดยจะเปิดให้เอกชนร่วมลงทุนรูปแบบ PPP เป็นรายโครงการ อยู่ระหว่างศึกษาจะเป็น PPP net cost (สัมปทาน) PPP gross cost (จ้างดำเนินการ)

นำร่อง “นครปฐม-ปากท่อ”

ประกอบด้วย 1.มอเตอร์เวย์สายนครปฐม-ชะอำ (M8) ระยะทาง 119 กม. วงเงิน 79,006 ล้านบาท แยกเป็น ก่อสร้าง 60,715 ล้านบาท และค่าเวนคืน 18,291 ล้านบาท ปัจจุบันยังหาข้อสรุปไม่ได้ในส่วนของพื้นที่ที่ประชาชนคัดค้านช่วงที่สร้างผ่าน จ.เพชรบุรี และบางพื้นที่ต้องการให้เปลี่ยนแนวโครงการออกไป

โดยกรมเตรียมเสนอทางออกที่เหมาะสมให้กระทรวงคมนาคมพิจารณา คือ แบ่งก่อสร้างช่วงนครปฐม-ปากท่อก่อน และชะลอช่วงปากท่อ-ชะอำไว้ก่อน เพื่อเคลียร์พื้นที่กับชาวบ้านให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน โดยสถานะปัจจุบันของโครงการอยู่ระหว่างจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับเดิมให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน และเตรียมขอเสนออนุมัติ พ.ร.ฎ.เวนคืนที่ดิน

พ.ค.ประมูล “เอกชัย-บ้านแพ้ว”

2.มอเตอร์เวย์สายบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว (M82) ช่วงเอกชัย-บ้านแพ้ว ระยะทาง 16.4 กม. วงเงินก่อสร้าง 19,700 ล้านบาท จะใช้เงินจากกองทุนมอเตอร์เวย์มาดำเนินการก่อสร้างงานโยธา แบ่งการก่อสร้างเป็น 10 สัญญา หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติโครงการวันที่ 9 ก.พ. 2564 ภายในปลายเดือน พ.ค. หรือต้นเดือน มิ.ย.นี้ จะเริ่มเปิดประมูลหาผู้รับเหมาก่อสร้าง และจะเริ่มสร้างช่วงปลายปี 2564 แล้วเสร็จในปี 2567

“จะเสร็จไปพร้อมกับโครงการทางด่วนพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนตะวันตก ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ทำให้การเดินทางทั้ง 2 โครงการ เชื่อมต่อกันแบบไร้รอยต่อ เนื่องจากนำการเก็บค่าผ่านทางระบบ M-Flow มาติดตั้งด้วย”

จ่อลุย O&M เปิดปี’68

นายสราวุธกล่าวอีกว่า ส่วนงานระบบการดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) ของโครงการ อยู่ระหว่างเตรียมเสนอขออนุมัติรูปแบบการให้เอกชนร่วมลงทุน PPP กับคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (บอร์ด PPP) คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) และ ครม. คาดว่าจะใช้เวลาดำเนินโครงการประมาณ 2 ปี โดยจะได้เอกชนร่วมลงทุนในปี 2567 จะเปิดให้บริการประชาชนเต็มรูปแบบได้ในปี 2568 โดยจะเป็นรูปแบบ PPP gross cost ระยะเวลาสัญญา 30 ปี แบบเดียวกับมอเตอร์เวย์บางปะอิน-นครราชสีมา และบางใหญ่-กาญจนบุรี

ปีนี้ขยายโทลล์เวย์ถึง “ปางปะอิน”

3.ส่วนต่อขยายโทลล์เวย์ช่วงรังสิต-บางปะอิน (M5) ระยะทาง 22 กม. วงเงิน 28,360 ล้านบาท แยกเป็น งานโยธา 26,600 ล้านบาท งานระบบ 1,660 ล้านบาท และเวนคืน 100 ล้านบาท ล่าสุดโครงการอยู่ระหว่างศึกษารูปแบบการลงทุน PPP และกำลังเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) มีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิจารณารายงาน EIA คาดว่าภายในปีนี้จะได้ข้อสรุปผลการศึกษา และได้รับอนุมัติ EIA

มอเตอร์เวย์สะเดาสะดุด

4.มอเตอร์เวย์สายหาดใหญ่-ชายแดนไทย/มาเลเซีย ระยะทาง 71 กม. วงเงิน 42,620 ล้านบาท แยกเป็น ค่าก่อสร้าง 31,120 ล้านบาท ค่าเวนคืน 9,500 ล้านบาท ปัจจุบันศึกษารูปแบบ PPP เสร็จแล้ว ส่วนรายงาน EIA ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) แล้ว อยู่ระหว่างพิจารณาระยะเวลาการเสนอขออนุมัติโครงการที่เหมาะสม เนื่องจากยังไม่มีความชัดเจนในการเชื่อมต่อกับด่านชายแดนสะเดา 2 จากมาเลเซีย

เร่งวงแหวน ตต.-เชื่อมสุวรรณภูมิ

5.มอเตอร์เวย์วงแหวนรอบนอกตะวันตก ช่วงบางขุนเทียน-บางปะอิน (M9) ระยะทาง 70 กม. วงเงิน 78,000 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสมของโครงการจะแล้วเสร็จใน 2 เดือน และได้เริ่มวางแผนทำรายงาน EIA ส่วนรูปแบบการลงทุนยังเป็น PPP แต่ยังไม่สรุปจะเป็นรูปแบบไหน

6.มอเตอร์เวย์สายศรีนครินทร์-สุวรรณภูมิ (M7) ระยะทาง 18 กม. วงเงิน 37,500 ล้านบาท อยู่ระหว่างศึกษารูปแบบการลงทุน PPP ส่วนรายงาน EIA อยู่ระหว่างการพิจารณาของ คชก. คาดว่าจะผลักดันให้ศึกษาแล้วเสร็จภายในปี 2564 นี้

และ 7.ทางยกระดับเชื่อมมอเตอร์เวย์สาย 7 ช่วงพัทยา-มาบตาพุดเข้าสนามบินอู่ตะเภา ระยะทาง 3.5 กม. เป็นทางขนาด 4 ช่องจราจร วงเงิน 4,400 ล้านบาท ซึ่งโครงการนี้กรมจัดสรรงบประมาณปี 2565-2567 ดำเนินการก่อสร้าง และเวนคืนที่ดิน

นายสราวุธกล่าวอีกว่า เมื่อพิจารณาความพร้อมแล้ว คาดว่าจะผลักดันได้ก่อน มี 3 โครงการ เนื่องจากไม่มีการเวนคืนที่ดิน ได้แก่ ส่วนต่อขยายโทลล์เวย์รังสิต-บางปะอิน สายวงแหวนรอบนอกตะวันตก และสายศรีนครินทร์-สุวรรณภูมิ โดยในปี 2564 ผลศึกษารูปแบบ PPP จะแล้วเสร็จใน 3 เดือนนี้ จากนั้นกรมจะเร่งเสนอขออนุมัติโครงการตามขั้นตอนต่อไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ