สายครีเอเตอร์ห้ามพลาด!! CEA เปิดหลักสูตรคอร์สออนไลน์

สายครีเอเตอร์ห้ามพลาด!! CEA เปิดหลักสูตรคอร์สออนไลน์

สายครีเอเตอร์ห้ามพลาด!! CEA เปิดหลักสูตรคอร์สออนไลน์ Introduction to Virtual Production และ Metaverse101

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA เปิดหลักสูตรคอร์สออนไลน์ บุกตลาด Virtual Production (VP) ให้กับสายครีเอเตอร์และคอนเทนต์ได้ต่อยอดองค์ความรู้ พร้อม Up-skill & Re-skill ผลักดันอุตสาหกรรมคอนเทนต์ให้เติบโตอย่างไรขีดจำกัด สู่การสร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล กับ 2 คอร์สออนไลน์น้องใหม่ “Introduction to Virtual Production: เพิ่มทักษะและเรียนรู้กระบวนการทำงานของ Virtual Production” และ “Metaverse101: เพื่อความเข้าใจและเตรียมความพร้อมสู่โลกเสมือนจริง” จาก CEA Online Academy แพลตฟอร์มออนไลน์ที่นำเสนอองค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ที่เตรียมความพร้อมให้ทุกท่านร่วมเดินทางสู่ Virtual World ผ่านจักรวาลเหนือจินตนาการที่จะเชื่อมผู้คนผ่านโลกเสมือนจริง ก่อนเปิดประสบการณ์จริงในการผลิตคอนเทนต์แบบสร้างสรรค์ ใน “Virtual Media Lab” ห้องปฏิบัติการสื่อดิจิทัลและโลกเสมือน ที่จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในเดือนพฤศจิกายน 2566 ณ TCDC กรุงเทพฯ โดยสามารถลงทะเบียนเข้าเรียนคอร์สออนไลน์ดังกล่าวได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ทางเว็บไซต์  https://academy.cea.or.th

ดร. ชาคริต พิชญางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้กล่าวว่า ในอุตสาหกรรมคอนเทนต์สร้างสรรค์ ในสาขาภาพยนตร์ โฆษณา เกม แอนิเมชัน และอีเวนต์ ได้มีการนำเทคนิคการถ่ายทำภาพเสมือนจริง (Virtual Production) มาใช้อย่างแพร่หลาย CEA ในฐานะหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศจึงได้เตรียมพื้นที่สนับสนุนพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์สู่เศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจโลกเสมือน  โดยลงทุนด้านเทคโนโลยี อาทิ  AR VR  ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ สำหรับการถ่ายทำด้วยระบบเสมือนจริง (Virtual Production) พร้อมจัดทำห้องปฏิบัติการ “Virtual Media Lab” ภายใต้โครงการพัฒนาระบบนิเวศสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาโลกเสมือนจริง เพื่อนำไปสนับสนุนการทำงานของภาคธุรกิจในด้านต่าง ๆ โดยจะเปิดพื้นที่สำหรับนักศึกษาเข้ามาใช้งานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ทั้งนี้ ทาง CEA จึงได้จัดคอร์สออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาระบบนิเวศสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาโลกเสมือนจริง จำนวน 2 คอร์ส ได้แก่

  1. คอร์ส Introduction to Virtual Production: เพิ่มทักษะและเรียนรู้กระบวนการทำงานของ Virtual Production ขึ้นมาแบ่งออกเป็น 5 Ep. ดังนี้

Ep.1 Introduction to Virtual Production

Ep.2 Unreal Engine

Ep.3 Creative ในโลก Virtual Production

Ep.4 The Making of Virtual Production

Ep.5 CEA Virtual Media Lab

  1. คอร์ส Metaverse101: เพื่อความเข้าใจและเตรียมความพร้อมสู่โลกเสมือนจริงโดย Virtual Media Lab แบ่งออกเป็น 4 Ep. ดังนี้

Ep.1 Into the Metaverse

Ep.2 Digital Twin & Virtual Reality

Ep.3 Metaverse Development

Ep.4 Virtual Identity

“สำหรับหลักสูตรคอร์สออนไลน์ ทาง CEA มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นพื้นที่บ่มเพาะและพัฒนาทักษะแรงงานสร้างสรรค์ อีกทั้งยังสร้างแรงบันดาลใจแก่ นักเรียน นักศึกษา หรือนักออกแบบสร้างสรรค์ รวมถึงนักธุรกิจสร้างสรรค์ ทั้งบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อมได้เข้ามาสัมผัสและเรียนรู้เกี่ยวกับโลกเสมือนอย่างเข้มข้น ให้สามารถนำความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการคิดเชิงออกแบบ มาบูรณาการเข้ากับเทคโนโลยีในการผลิตคอนเทนต์ใหม่ ยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมคอนเทนต์สร้างสรรค์ของไทย โดยเราเปิดให้ผู้ที่สนใจได้เข้าไปเรียนรู้ด้วยตนเองโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และการันตีด้วย Certificate จาก CEA เมื่อจบหลักสูตร” ดร. ชาคริต กล่าวสรุป

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนคอร์สออนไลน์ดังกล่าวได้ตั้งแต่วันนี้ ทางเว็บไซต์ https://academy.cea.or.th