CEO บางจากฯ รับรางวัล CEO of the Year 2023 ด้านผู้นำนวัตกรรมสีเขียว

ชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจาก

CEO บางจากฯ รับรางวัล CEO of the Year 2023 in Greenovation Leadership ผู้นำการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน โดดเด่นด้านนวัตกรรมสีเขียว

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัลแห่งปี Bangkok Post CEO of the Year 2023 in Greenovation Leadership จากนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในพิธีมอบรางวัล Bangkok Post CEO of the Year 2023 จัดโดยหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ได้รับการยกย่องในฐานะผู้นำกลุ่มบริษัทบางจากที่มีบทบาทสูงในการปรับเปลี่ยนธุรกิจสู่บริบทใหม่ และริเริ่มนวัตกรรมต่าง ๆ ที่ทำให้กลุ่มบริษัทบางจากได้รับการยอมรับในฐานะผู้นำการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรมสีเขียว

อาทิ การขยายธุรกิจพลังงานทดแทน ส่งเสริมองค์ความรู้เทคโนโลยี Synbio เข้ามาในประเทศ ร่วมกับพันธมิตรจัดตั้ง Carbon Markets Club และเป็นผู้นำในธุรกิจเชื้อเพลิงพลังงานสะอาด อาทิ การผลิตเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (SAF) เป็นรายแรก

นอกจากนี้ ยังการเปิดสถานีบริการก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) แห่งแรก บุกเบิกแพลตฟอร์มให้เช่ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าพร้อมเครือข่ายสถานีบริการสับเปลี่ยนแบตเตอรี่วินโนหนี้ ตลอดจนบทบาทผู้นำในการสร้างระบบนิเวศสังคมคาร์บอนต่ำ

นายชัยวัฒน์ได้กล่าวขอบคุณผู้บริหารและพนักงานที่มีส่วนผลักดันให้บางจากฯ เติบโตอย่างแข็งแกร่ง และประสบความสำเร็จจนเป็นที่ยอมรับ

อีกทั้งยังกล่าวถึงการเปิดตัวหนังสั้นโฆษณา “จิตวิญญาณที่ไม่หยุดนิ่ง” #กระจกกับดอกไม้ ของบางจากฯ ในโอกาสครบรอบ 39 ปี ซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวที่อยากจะให้คนรุ่นใหม่ได้ดูเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ

งาน Bangkok Post CEO แห่งปี 2023 (Bangkok Post CEO of the Year 2023) จัดโดยหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ เว็บไซต์ข่าวและสื่อหนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษชั้นนำของไทย

มีเป้าหมายเพื่อยกย่องผู้นำองค์กรและอุตสาหกรรมในแง่ของวิสัยทัศน์และความสำเร็จในการบริหารธุรกิจ โดยมีเกณฑ์พิจารณาจากการสร้างสรรค์นวัตกรรม การบริหารองค์กรอย่างยั่งยืน ให้ความสำคัญกับ ESG