เจ้าฟ้าทีปังกรฯ เสด็จถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราช และทรงสนทนาธรรม

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ เสด็จถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราช และทรงสนทนาธรรม ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

วันที่ 5 เมษายน 2566 สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เสด็จไปถวายสักการะเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

การนี้ ทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ทรงสนทนาธรรม และทรงสดับพระโอวาทที่เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ทรงรับพระราชทานถวายวิสัชนาสนองพระปุจฉา แล้วเจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ถวายเหรียญพระพุทธรูป เหรียญพระรูป และสำรับหนังสือที่ระลึก

เจ้าฟ้าทีปังกรฯ เสด็จถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราช

เจ้าฟ้าทีปังกรฯ เสด็จถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราช

Advertisment

เจ้าฟ้าทีปังกรฯ เสด็จถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราช

เจ้าฟ้าทีปังกรฯ เสด็จถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราช

เจ้าฟ้าทีปังกรฯ เสด็จถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราช