โรงงานพลุระเบิด สุพรรณบุรี กระทรวงแรงงานเร่งตรวจสอบ เตรียมจ่ายชดเชย

โรงงานพลุสุพรรณระเบิด

ปลัดแรงงาน “ไพโรจน์” ห่วงเหตุพลุระเบิด จ.สุพรรณบุรี กำชับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และสำนักงานประกันสังคม ตรวจสอบข้อเท็จจริง เร่งช่วยเหลือทายาทผู้เสียชีวิตได้รับสิทธิชดเชย

วันที่ 17 มกราคม 2567 วันนี้เกิดเหตุพลุระเบิดที่บ้านข่อยงาม ตำบลศาลาขาว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ในเบื้องต้นพบผู้เสียชีวิตหลายราย นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน ได้กำชับให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ร่วมกับสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามภารกิจ พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือแก่ทายาทครอบครัวผู้เสียชีวิตด้านสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับตามกฎหมายแรงงานในทุกมิติ

พร้อมเน้นย้ำให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอย

โรงงานพลุสุพรรณระเบิด

นายไพโรจน์กล่าวว่า จากรายงานของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองจังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในวันนี้ (17 มกราคม 2567) เวลาประมาณ 15.15 น. ได้เกิดเหตุพลุระเบิด สถานที่เกิดอุบัติเหตุตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาขาว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี จากการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นขณะเกิดเหตุมีลูกจ้างมาทำงานอยู่ประมาณ 30 คน และจากข้อมูลเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิต จำนวน 23 ราย บาดเจ็บ 6 ราย

ทั้งนี้ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงแรงงาน ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้แก่ พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556

ขณะที่ฝั่งสำนักงานประกันสังคม นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้มอบหมายให้ เรืออากาศเอกหญิง ศุภพร อยู่วัฒนา ผู้ตรวจราชการกรมสำนักงานประกันสังคม พร้อมด้วย นางนารี โกเจริญ ประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี ลงพื้นที่เร่งตรวจสอบหาข้อเท็จจริง


โดยพบว่าสถานที่เกิดเหตุพลุระเบิดเป็นบ้านที่ใช้เป็นที่เก็บและผลิตพลุดอกไม้ไฟ ขณะเกิดเหตุคนงานช่วยกันบรรจุดอกไม้ไฟได้เกิดประกายไฟขึ้นทำให้เกิดเพลิงไหม้และพลุที่เก็บไว้ระเบิด ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งตรวจสอบข้อมูลและสถานะความเป็นผู้ประกันตนของผู้เสียชีวิตเพื่อดำเนินการดูแลให้ทายาทได้รับสิทธิประโยชน์ต่อไป