ม.33 กลุ่ม 16 จังหวัด โอน 2,500 บาท ไม่ผ่าน 3.1 หมื่นราย รีบผูกพร้อมเพย์

การโอนเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตน มาตรา 33 กลุ่ม 16 จังหวัด เมื่อวันที่ 20 ส.ค. ไม่ผ่าน 3.1 หมื่นราย รีบผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชน จะทำการโอนให้จนครบ

วันที่ 21 สิงหาคม 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงความคืบหน้าผลการโอนเงินเยียวยาให้แก่กลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการ 9 กลุ่มกิจการ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดงเข้ม) ว่า เมื่อวานนี้ (20 สิงหาคม 2564) ได้โอนเงินเยียวยา 2 รายการ ดังนี้

  1. จ่ายเยียวยาให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 ใน 16 จังหวัด (กาญจนบุรี ตาก นครนายก นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี และอ่างทอง) ลูกจ้างแต่ละคนรับเงินจำนวน 2,500 บาท โอนไป 249,235 คน ปรากฎว่าโอนสำเร็จ 217,817 คน คิดเป็น 87% และโอนไม่สำเร็จ 31,418 คน คิดเป็น 13% ทั้งนี้ ที่โอนสำเร็จคิดเป็นเงินรวม 544,542,500 บาท
  2. จ่ายเยียวยาให้แก่นายจ้างในกลุ่ม 10 จังหวัด (กทม. นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) และกลุ่ม 3 จังหวัด (พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี และฉะเชิงเทรา) นายจ้างแต่ละรายรับเงินจำนวน 3,000 บาทต่อลูกจ้าง 1 คน สูงสุดไม่เกินลูกจ้าง 200 คน โอนไปจำนวน 16,621 ราย ปรากฎว่าโอนสำเร็จ 16,364 ราย คิดเป็น 98.4% และโอนไม่สำเร็จจำนวน 257 ราย คิดเป็น 1.6% ทั้งนี้ ที่โอนสำเร็จคิดเป็นเงินรวม 694,446,000 บาท
สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

การโอนเงินลูกจ้างจะรับผ่านบัญชีพร้อมเพย์ธนาคารที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชน ส่วนนายจ้างบุคคลธรรมดาจะได้รับเงินโอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์ธนาคารที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชน และนายจ้างสถานะนิติบุคคลจะได้รับผ่านการโอนเข้าบัญชีธนาคารตามชื่อนิติบุคคลนายจ้างที่แจ้งไว้

สำหรับ 9 กิจการ หมายถึง 1.ก่อสร้าง 2.ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 3.ศิลปะความบันเทิงและนันทนาการ 4.กิจกรรม บริการด้านอื่น ๆ 5.การขายส่ง ปลีก ซ่อมยานยนต์ 6.การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า 7.กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน 8.กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมทางวิชาการ 9.ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร

นายสุชาติ กล่าวว่า ผู้ที่ยังไม่ได้รับเงินสำนักงานประกันสังคม (สปส.) จะส่งเลขประจำตัวประชาชนไปให้นายจ้าง เพื่อให้นายจ้างแจ้งให้ลูกจ้างที่เงินยังไม่เข้าดำเนินการผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อย เพื่อที่สำนักงานประกันสังคมจะได้โอนเงินให้ทุกวันศุกร์ต่อไป

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมได้เปิดให้นายจ้างและผู้ประกันตนทุกมาตรา ทั้งมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ตรวจสอบข้อมูลได้ที่ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th/eform_news หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร 1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง