มาตรา 33 จองวัคซีนเข็ม 3 ออนไลน์ 15 ธ.ค.นี้ เริ่มฉีด ก.พ. ปีหน้า

ประกันสังคม โควิด

ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม จองบูสเตอร์เข็ม 3 ผ่าน e-service ประกันสังคม เริ่ม 15 ธ.ค. 2564

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า เมื่อต้นเดือนมิถุนายน 2564 กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ได้ดำเนินการเร่งกระจายวัคซีนป้องกันโควิด-19 จำนวน 2 เข็มให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 ไปแล้วกว่า 3 ล้านคน โดยยอดฉีดวัคซีนเข็ม 1 และ 2 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 กว่า 3.3 ล้านโดส

สปส.ได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนที่ได้รับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้ามาแล้ว 2 เข็ม ที่ประสงค์จะรับการฉีดวัคซีนเข็ม 3 หรือบูสเตอร์โดส สามารถลงทะเบียนฉีดวัคซีนผ่านระบบ e-service ได้ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2564 นี้เป็นต้นไปและคาดว่าจะเริ่มดำเนินการฉีดวัคซีนเข็ม 3 ให้ผู้ประกันตนภายในต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2565

นายบุญสงค์อธิบายต่อว่า ผู้ที่ได้รับวัคซีนสูตร AA (แอสตร้าเซนเนก้า 2 เข็ม) ให้ฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 มีระยะห่างการรับวัคซีนประมาณ 5 เดือนขึ้นไป ทั้งนี้ ได้เร่งดำเนินการเตรียมความพร้อมฉีดวัคซีนเข็ม 3 หรือบูสเตอร์โดส พร้อมสำรวจความต้องการของผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ประสงค์ขอรับวัคซีนเข็มกระตุ้นโดยเร็ว


“สำนักงานประกันสังคมพร้อมร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานในเรื่องนี้ด้วยความมุ่งมั่นในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเต็มความสามารถ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและควบคุมโรคด้วยการฉีดวัคซีนอย่างรวดเร็วและครอบคลุม เพื่อลดการแพร่ระบาด ลดความรุนแรงของโรค ให้ผู้ประกันตนได้กลับมาใช้ชีวิตปกติ สามารถประกอบกิจการและขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เดินหน้าต่อไป”