เริ่มแล้ววันนี้ ! มาตรา 33 ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3

ฉีดวัคซีน

ผู้ประกันตน ม.33 ลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโควิดผ่าน e-Service ตั้งแต่ 15-31 ธ.ค.นี้ เริ่มฉีดกลางเดือน ม.ค.ปีหน้า

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สําหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มไปแล้ว สามารถฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 ตามระยะเวลาที่เหมาะสมตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานประกันสังคมได้ เปิดให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนผ่านระบบ e-Service ในเว็บไซต์ สปส. www.sso.go.th ตั้งแต่วันนี้ 15 ธันวาคม เวลา  06.00 น. ถึง 31 ธันวาคม 2564

บุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์
บุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์

“จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม ได้ดำเนินการเร่งกระจายวัคซีนอย่างเร่งด่วน ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคม จะเริ่มดำเนินการฉีดวัคซีนเข็ม 3 ให้ผู้ประกันตนภายในต้นปีหน้า ช่วงกลางเดือนมกราคม 2565”

สำนักงานประกันสังคมพร้อมร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานในเรื่องนี้ด้วยความมุ่งมั่นในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเต็มความสามารถ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและควบคุมโรคด้วยการฉีดวัคซีนอย่างรวดเร็วและครอบคลุม เพื่อลดการแพร่ระบาด ลดความรุนแรงของโรค โดยเร็วที่สุด