เช็กวิธี ม.40 ขอคืนเงินสมทบงวด ก.พ.-มี.ค. 2565 โหลดฟอร์มได้ที่นี่

ชดเชย ประกันสังคม

ผู้ที่ชำระเงินสมทบเต็มจำนวนไปแล้วในเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนมีนาคม 2565 สามารถยื่นขอรับเงินสมทบส่วนเกินคืนได้แล้ว

วันที่ 10 มีนาคม 2565 ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า จากกรณีที่ คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบขยายระยะเวลาการลดอัตราเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่ต้องจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคม เป็นระยะเวลา 6 เดือน เริ่มตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 – 31 กรกฎาคม 2565 สำหรับผู้ที่ชำระเงินสมทบเต็มจำนวนไปแล้วในเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนมีนาคม 2565 สามารถยื่นขอรับเงินสมทบส่วนเกินคืนได้แล้ว

อัตราส่งเงินสมทบหลังปรับลดทั้ง 3 ทางเลือก มีดังนี้

  • ทางเลือกที่ 1 ลดเงินสมทบเหลือ 42 บาท จากเดิม 70 บาท โดยได้ประโยชน์ทดแทนใน 3 กรณี คือ ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ และเสียชีวิต
  • ทางเลือกที่ 2 ลดเงินสมทบเหลือ 60 บาท จากเดิม 100 บาท โดยได้ประโยชน์ทดแทนใน 4 กรณี คือ ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต และชราภาพ
  • ทางเลือกที่ 3 ลดเงินสมทบเหลือ 180 บาท จากเดิม 300 บาท โดยได้ประโยชน์ทดแทนใน 5 กรณี คือ ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต ชราภาพ และสงเคราะห์บุตร

ขั้นตอนขอคืนเงินสมทบ มีดังนี้

1. กรอกแบบฟอร์ม สปส. 1-23/3 แบบคำขอรับเงินคืน สำหรับผู้ประกันตนโดยสมัครใจ โหลดฟอร์มคลิกที่นี่

2. แนบสำเนาบัญชี 1 ธนาคาร มีให้เลือกดังนี้
-ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.)
-ธนาคารกรุงไทย
-ธนาคารออมสิน
-ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

3. ส่งเอกสารกลับมายังสำนักงานประกันสังคมที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา

Advertisment

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันสังคม1506 ให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง