“มารีญา” ควง “วรรณสิงห์” รับรางวัลผู้ส่งเสริมความเท่าเทียมของ LGBTQI+

มารีญาและวรรณสิงห์

“มารีญา พูนเลิศลาภ-วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล” คู่รักนักกิจกรรม เป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ รับรางวัลผู้ส่งเสริมความเท่าเทียมของ LGBTQI+ จาก UNAIDS และ APCOM 

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 มูลนิธิ APCOM (แอ็พคอม) ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนที่ปฏิบัติงานด้านสุขภาพและสิทธิมนุษยชนของกลุ่มความหลากหลายทางเพศ (LGBTQI+) จัดงานแถลงข่าวกิจกรรมสัมมนาประชุมวิชาการ RRRAP Con 2020 ในหัวข้อ “HIV และ LGBTQI+” ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 โรงแรมพูลแมน คิง พาวเวอร์ กรุงเทพฯ

มารีญาและวรรณสิงห์รับรางวัลบุคคลผู้ส่งเสริมความเท่าเทียมของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศและส่งเสริมการทำงานด้านหลักสิทธิมนุษยชน

ในงานแถลงข่าวดังกล่าว ณ สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย มีผู้บริหาร ตัวแทนหน่วยงานต่าง ๆ และเซเลบริตี้มากมายเข้าร่วมงาน นำโดยมารีญา พูนเลิศลาภ และวรรณสิงห์ ประเสริฐกุล คู่รักนักกิจกรรม ซึ่งเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่ได้รับการคัดเลือกจาก UNAIDS และ APCOM ขึ้นรับประกาศนียบัตรในฐานะบุคคลผู้ส่งเสริมความเท่าเทียมของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศและส่งเสริมการทำงานด้านหลักสิทธิมนุษยชน

มารีญาและวรรณสิงห์