คาดตรุษจีนพุ่ง2หมื่นเที่ยวบิน! “คนจีน-สิงคโปร์” แห่เที่ยวเมืองรอง-ภูเก็ต-สมุย

แฟ้มภาพ

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) เตรียมพร้อมในการบริหารจัดการจราจรทางอากาศ ในช่วงเทศกาลตรุษจีนประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 15 – 21กุมภาพันธ์ 2561 คาดว่าจะมีปริมาณเที่ยวบินจำนวน 20,677 เที่ยวบิน มากกว่าช่วงตรุษจีนปี 2560 คิดเป็น 6 % อีกทั้งเตรียมความพร้อมหอบังคับการบินลูกข่ายจำนวน 24 หอบังคับการบินที่ตั้งอยู่เมืองรอง ตอบสนองการท่องเที่ยวของเมืองไทย

นางสาริณี อังศุสิงห์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บวท. เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีปริมาณเที่ยวบินระหว่างประเทศไทย-จีน เฉลี่ยวันละ 350 เที่ยวบิน เป็นกลุ่มของเที่ยวบินระหว่างประเทศที่มากที่สุด คิดเป็น 27% ของเที่ยวบินระหว่างประเทศทั้งหมด รองลงมาคือเที่ยวบินระหว่างประเทศไทย-สิงคโปร์ เฉลี่ย 110 เที่ยวบิน คิดเป็น 8%

ปัจจัยหลักที่มีผลต่อปริมาณเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลตรุษจีน มาจากปริมาณการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวจีน โดยมีเป้าหมายการท่องเที่ยวต่างแดนในช่วงตรุษจีน ซึ่งประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางในการท่องเที่ยวของกลุ่มดังกล่าว จึงส่งผลให้ปริมาณเที่ยวบินในช่วงนี้เพิ่มมากขึ้นจากปกติโดยเทศกาลตรุษจีน ระหว่างวันที่ 15 – 21 กุมภาพันธ์ 2561 บวท. ได้คาดการณ์ปริมาณเที่ยวบินทั่วประเทศจำนวน 20,677 เที่ยวบิน เฉลี่ย 2,954 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้นจากเทศกาลตรุษจีนปี 2560 คิดเป็น 6% โดยวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 จะมีปริมาณเที่ยวบินสูงสุด 3,070 เที่ยวบินต่อวัน

ทั้งนี้ สนามบินหลักส่วนใหญ่จะมีปริมาณเที่ยวบินเพิ่มขึ้นปกติคิดเป็น 1% ยกเว้น สนามบินภูเก็ต สนามบินสมุย สนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินแม่ฟ้าหลวง ที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นของเที่ยวบินช่วงตรุษจีนมากกว่า 4%

โดยสนามบินภูเก็ตมีอัตราการเพิ่มขึ้นมากที่สุด 12% โดยจะมีเที่ยวบินเฉลี่ยต่อวันประมาณ 364 เที่ยวบิน จากช่วงปกติ 327 เที่ยวบิน (เพิ่มขึ้นวันละ 37 เที่ยวบิน) สนามบินสมุยเพิ่มขึ้น 8% ในขณะที่สนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินแม่ฟ้าหลวงเพิ่มขึ้นคิดเป็น 4%

สาริณี อังศุสิงห์

นอกจากนี้ บวท. มีความพร้อมในการรองรับปริมาณเที่ยวบินที่เพิ่มมากขึ้นในเมืองท่องเที่ยวรอง ซึ่งทุกสนามบินมีหอบังคับการบินลูกข่ายเพื่อให้บริการการเดินอากาศด้วยความพร้อมของอุปกรณ์และบุคลากร เช่น หอบังคับการบินน่าน หอบังคับการบินแม่สอด หอบังคับการบินแม่ฮ่องสอน หอบังคับการบินบุรีรัมย์ หอบังคับการบินตราด หอบังคับการบินระนอง เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศในเมืองรองของรัฐบาล

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ