ททท. เตรียมแผนกระตุ้น “ท่องเที่ยวเมืองรอง” คาดสร้างรายได้ 3.6 แสนล้านบาท

travel

ททท. ผนึก 12 หน่วยงานภาครัฐ บูรณาการแผนกระตุ้น “ท่องเที่ยวเมืองรอง” ตั้งเป้าสร้างรายได้ 3 แสน 6 หมื่นล้านบาท พร้อมจัดทำรายงานความคืบหน้าเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ททช.) ดำเนินการตามแผนคำของบประมาณปี 2568

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ 12 หน่วยงานภาครัฐ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองน่าเที่ยว หรือ เมืองรอง ถือเป็นนโยบายที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ IGNITE Thailand ของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการยกระดับการท่องเที่ยวเมืองรอง นำไปสู่การกระจายรายได้ ลดความเลื่อมล้ำให้กับประชาชน

นางสาวสมฤดี จิตรจง รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยหลังเป็นประธานในการประชุมบูรณาการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวเมืองน่าเที่ยว (เมืองรอง) ว่า ททท.ได้กำหนดเป้าหมายสัดส่วนรายได้การท่องเที่ยวเมืองรองปี 2567 ประมาณ 3 แสน 6 หมื่นล้านบาท หรือร้อยละ 30 จากรายได้ตลาดในประเทศกว่า 1 ล้าน 2 แสนล้านบาท

ขณะเดียวกัน เพื่อขานรับนโยบายนายกรัฐมนตรี ททท.จึงได้จัดประชุมบูรณาการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวเมืองน่าเที่ยว (เมืองรอง) ร่วมกับ 12 หน่วยงานภาครัฐ เพื่อเดินหน้าพัฒนาเมืองหลักและเมืองรองตาม 5 มาตรการของ IGNITE Thailand ได้แก่ ยกระดับมาตรฐานที่พัก ร้านอาหาร และสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

Advertisment

รวมถึงภูมิทัศน์โดยรอบ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว พัฒนากิจกรรมเส้นทางท่องเที่ยว ผ่านการสร้างเรื่องราวเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวของแต่ละจังหวัด และเพิ่มศักยภาพของระบบขนส่งมวลชนสาธารณะให้เข้าถึงทุกเมือง และเชื่อมโยงต่อไปยังแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวก

อย่างไรก็ดี ตลอดปี 2567 ททท.ได้จัดทำแคมเปญส่งเสริมการท่องเที่ยว ผ่านโครงการ “365 วัน มหัศจรรย์เที่ยวเมืองรอง” โดยนำ Soft Power ในแต่ละภูมิภาคมาเป็นจุดขาย เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปตามสถานที่ต่าง ๆ ในเมืองไทยมากขึ้น ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว และยกระดับเมืองรอง นำเสนอเอกลักษณ์และเสน่ห์ในแต่ละพื้นที่ให้เป็นเป้าหมายเสมือนเป็นเมืองหลัก

พร้อมชื่มชมการทำงานแบบบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินหน้ายกระดับ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างงานกระจายรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น ชุมชนท้องถิ่น ให้มีวิถีชีวิตที่ดีขึ้น

ทั้งนี้ ผลที่ได้จากการจัดประชุมครั้งนี้ จะสรุปเป็นข้อมูลและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้สอดคล้องกับภารกิจของแต่ละหน่วยงานในพื้นที่ พร้อมจัดทำรายงานความคืบหน้าเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ททช.) เพื่อดำเนินการตามแผนคำของบประมาณปี 2568 ต่อไป

Advertisment