เริ่มเม.ย.61! จีนคุมปชช.ถอนเงินในต่างแดนได้ไม่เกิน 1 แสนหยวน อ้างป้องกันฟอกเงิน-หนุนก่อการร้าย

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม สำนักงานบริหารการปริวรรตเงินตราของจีนประกาศบนเว็บไซต์ถึงมาตรการที่ทางการจะกำหนดเพดานการถอนเงินในต่างประเทศของประชาชนจีนไว้ได้ที่คนละไม่เกิน 100,000 หยวน(ราว 5 แสนบาท)ต่อปีเท่านั้น

โดยมาตรการนี้จะมีผลต่อการใช้บัตรธนาคารภายในประเทศที่ชาวจีนถือครองอยู่ในการนำไปกดถอนเงินในต่างประเทศ ซึ่งทุกธนาคารภายในประเทศของจีนจะต้องรับรองการปฏิบัติตามมาตรการนี้ภายในวันที่ 1 เมษายนปี 2561 เป็นต้นไป

ทั้งนี้มาตรการนี้ถือเป็นแนวทางหนึ่งในการป้องกันการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินต่อผู้ก่อการร้าย และการหลบเลี่ยงภาษี ภายใต้คำประกาศนี้ยังระบุว่าชาวจีนคนใดที่ถอนเงินในต่างประเทศเกินโควต้าที่กำหนดแล้ว ก็จะถูกระงับการทำธุรกรรมทางการเงินในต่างประเทศในช่วงเวลาที่เหลือของปี

 

ที่มา  มติชนออนไลน์