ผู้ชายไร้ความต้องการทางเพศ เสี่ยงตายไวสูงกว่า

ชายชาตรีที่เริ่มหมดความสนใจในเพศตรงข้าม ทั้งยังรู้สึกไม่มี ความต้องการทางเพศ หลงเหลืออีกต่อไป มีความเสี่ยงสูงที่จะเสียชีวิตไปก่อนเพื่อนวัยเดียวกัน

ผลการศึกษาที่น่าวิตกข้างต้น มาจากการติดตามวิเคราะห์สุขภาพของชายและหญิงชาวจังหวัดยามากาตะของญี่ปุ่นเป็นเวลานานหลายปี จนพบแนวโน้มที่บ่งชี้ว่า ความสนใจและพึงพอใจในกิจกรรมทางเพศกับการมีอายุยืนยาว มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันเป็นพิเศษในเพศชาย

รายงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร PLOS One ระบุว่า ทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยยามากาตะได้วิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพของชายและหญิงในท้องถิ่นซึ่งมีอายุ 40 ปีขึ้นไป 20,969 คน โดยในจำนวนนี้เป็นชาย 8,558 คน

Advertisement

หลังการติดตามเก็บข้อมูลเป็นเวลา 6 ปี พบว่ามีกลุ่มตัวอย่างที่เสียชีวิตไป 503 คน แต่ในจำนวนนี้ผู้ชายที่ให้ข้อมูลระหว่างตรวจสุขภาพประจำปีว่า “หมดความรู้สึกทางเพศ ไม่มีความสนใจในเพศตรงข้าม” มีอัตราการตายเนื่องจากโรคมะเร็ง รวมทั้งอัตราการตายจากทุกสาเหตุสูงกว่าผู้อื่นอย่างมีนัยสำคัญ

แนวโน้มดังกล่าวยังคงปรากฏชัดเจน แม้ทีมผู้วิจัยจะได้ทำการควบคุมปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจส่งผลต่ออัตราการเสียชีวิตแล้ว ไม่ว่าจะเป็นอายุ, ความดันโลหิต, โรคประจำตัว, พฤติกรรมสูบบุหรี่และดื่มสุรา, รวมทั้งสุขภาพจิต

getty

Advertisement
Getty Images

อย่างไรก็ตาม ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการทางเพศและการเสียชีวิตก่อนเพื่อนวัยเดียวกันในกลุ่มตัวอย่างหญิง แม้พวกเธอมักจะให้ข้อมูลว่าหมดความต้องการทางเพศ ในอัตราที่สูงยิ่งกว่ากลุ่มตัวอย่างชายก็ตาม

ทีมผู้วิจัยยังไม่อาจระบุได้ว่า ภาวะที่ผู้ชายสิ้นไร้ความต้องการทางเพศกับการเสียชีวิตก่อนเวลาอันควร สิ่งใดเป็นเหตุและสิ่งใดเป็นผลกันแน่ เนื่องจากการหมดความรู้สึกทางเพศอาจเป็นผลมาจากโรคแอบแฝงบางอย่าง หรือมาจากการใช้ชีวิตในแบบที่ไม่ดีต่อสุขภาพก็เป็นได้

“แต่ในขณะเดียวกัน การที่ชายในกลุ่มผู้สูงวัยยังคงมีความต้องการทางเพศ สามารถส่งผลดีต่อสุขภาพกายและจิต แต่ผู้ชายที่หมดความสนใจในด้านนี้ อาจได้รับผลกระทบทางลบต่อภาวะการอักเสบในร่างกาย, ระบบประสาทและต่อมไร้ท่อ, รวมทั้งระบบภูมิคุ้มกัน”

Advertisement

“แม้งานวิจัยนี้จะยังมีข้อจำกัดอยู่บ้าง แต่ก็แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของเรื่องเพศในการดูแลสุขภาพของวัยกลางคนและผู้สูงอายุ นโยบายสาธารณสุขของญี่ปุ่นควรจะเร่งสร้างความตระหนักในเรื่องความสนใจและกิจกรรมทางเพศ โดยชี้ว่าเป็นส่วนสำคัญของการใช้ชีวิตวัยชราอย่างมีคุณภาพ” ทีมผู้วิจัยระบุในรายงาน

 

ข่าว บีบีซี ไทย ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ ประชาชาติธุรกิจ เป็นความร่วมมือของสององค์กรข่าว