เช็คค่าฝุ่นวันนี้ (21 ต.ค.) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

เช็คค่าฝุ่นวันนี้ (21 ต.ค.) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

เช็คค่าฝุ่นวันนี้ (21 ต.ค.) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เป็นส่วนใหญ่

วันที่ 21 ตุลาคม 2566 ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 21 ตุลาคม 2566 ณ 07:00 น สรุปดังนี้ ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ พบเกินค่ามาตรฐานในกรุงเทพฯ  จ.สมุทรสาคร  จ.สมุทรปราการ และ จ. สระบุรี

ภาคเหนือ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 6.7 – 20.7 มคก./ลบ.ม.

               

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ตรวจวัดได้ 16.5 – 31.9 มคก./ลบ.ม.

ภาคกลางและตะวันตก เกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 21.3 – 48.5 มคก./ลบ.ม.

ภาคตะวันออก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 11.4 – 28.1 มคก./ลบ.ม.

ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 5.9 – 13.4 มคก./ลบ.ม.

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ กทม. เกินค่ามาตรฐาน 40 พื้นที่

ตรวจวัดได้ 23.9 – 57.8 มคก./ลบ.ม.

คำแนะนำทางสุขภาพ

ประชาชนทั่วไป  ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง

ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ :ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์

โดยท่านสามารถติดตามสถานการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ Air4Thai.com และ airbkk.com แอปพลิเคชัน Air4Thai และ AirBKK

เช็คค่าฝุ่นวันนี้

เช็คค่าฝุ่นวันนี้