กรมการจัดหางาน รับสมัครพนักงานนวดสปาไปทำงานมาเก๊า

กรมการจัดหางาน รับสมัครพนักงานไปทำงานนวดสปาที่มาเก๊า ค่าจ้างประมาณ 41,000 บาทต่อเดือน จำนวน 17 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 และกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ ช่วยราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน แจ้งว่า กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครพนักงานนวดสปา จำนวน 17 อัตรา เพื่อไปทำงานกับ บริษัท MGM Grand Paradise มาเก๊า ค่าจ้างเดือนละ 10,000 เหรียญมาเก๊า (รวมค่าที่พัก) หรือประมาณ 41,400 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2560) คุณสมบัติ เพศ ชาย-หญิง อายุระหว่าง 18-34 ปี มีประสบการณ์การทำงานในสถานคาสิโน หรือโรงแรมระดับ 5 ดาว เป็นระยะเวลา 2 ปี จบการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่า และอนุปริญญาด้านการนวดเพื่อการบำบัด มีความสามารถในการสื่อสารภาษาจีนกลาง หรือภาษาอังกฤษและภาษาจีนกวางตุ้งได้ดี ผู้สนใจยื่นประวัติการทำงาน (Resume หรือ Curriculum Vitae) พร้อมติดรูปถ่ายสี ได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 และกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ชั้น 8 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร สมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 โดยกรมการจัดหางานจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทาง Skype ให้ทราบโดยทั่วกัน ณ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศและทางเว็บไซต์ www.doe.go.th/overseas ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

นายอนุรักษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน โทร. 02-245-6716 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694

Advertisement