รัฐเร่งเพิ่มแรงงานทักษะดิจิทัล จัด 19 หลักสูตรออนไลน์ทั่วประเทศ

ภาพ: Marvin Meyer/unsplash

กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัด 19 หลักสูตรออนไลน์ เพิ่มทักษะแรงงานด้านเทคโนโลยี เร่งช่วยผู้ได้รับผลกระทบทางด้านอาชีพจากสถานการณ์โควิด-19

วันที่ 27 กันยายน 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือในรูปแบบ Virtual Classroom Online Training ตามมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบทางอาชีพจากสถานการณ์โควิด-19 และมาตรการเชิงรุกยกระดับและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน

ทั้งการ up-skills การ re-skills และ new skills ให้เป็นแรงงานคุณภาพ สามารถประกอบอาชีพ เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยมีผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงานร่วมพิธี

นายสุชาติกล่าวว่า กระทรวงแรงงานมีนโยบายให้บริการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบตามภารกิจ ซึ่งได้มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) พัฒนารูปแบบการฝึกอบรมในรูปแบบสื่อสารทางไกล Virtual Classroom Online Training

โดยได้พัฒนาปรับปรุงรูปแบบการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยคัดสรรหลักสูตรที่ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี รองรับการประกอบอาชีพในยุคปรกติใหม่ (new normal) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเรียนรู้ และเกิดทักษะใหม่แก่แรงงานมากขึ้น เป็นทักษะการทางานในอนาคต รวมถึงการนำข้อมูล big data มาวิเคราะห์เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจ

จากการสำรวจความต้องการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ได้จำแนกออกเป็น 19 หลักสูตร ประกอบด้วย การขายสินค้าออนไลน์ การเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 2 มิติ การเขียนโปรแกรมควบคุมเครื่องกลึงอัตโนมัติ CNC 4 แกน mill turn ด้วย mastercam การเขียนโปรแกรมประมวลภาพ และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ขั้นสูง การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการบริหารสินค้าคงคลัง การซ่อมสมาร์ตโฟน การทำ Video Content Marketing & Production ด้วยแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟน การทำธุรกิจผ่านเครือข่ายออนไลน์ การบริหารจัดการตลาดออนไลน์ (e-commerce) การผลิตสื่อโฆษณาและหนังสั้นด้วยสมาร์ตโฟน การพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวในงานแอปพลิเคชันประมวลผลด้วยภาษา Python


การสร้างการบริหารให้ประทับใจ การออกแบบและตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Photoshop และ Illustrator การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ คาราคุริ ไคเซ็น เทคนิคการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop เทคนิคการสร้างร้านค้าและขายสินค้าออนไลน์ และเทคนิคการสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อการท่องเที่ยว

นายสุชาติกล่าวด้วยว่า Virtual Classroom Online Training ดำเนินการฝึกโดยหน่วยงานในสังกัด กพร. ได้แก่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (สนพ.) ใน 21 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชุมพร เชียงใหม่ ตราด นครพนม นครราชสีมา นครศรีธรรมราช  นครสวรรค์ ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา พิษณุโลก ภูเก็ต ระยอง ราชบุรี ศรีสะเกษสระแก้ว อุดรธานี อุตรดิตถ์ และอุบลราชธานี

“ทำการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 27-30 กันยายน 2564 โดยตั้งเป้าไว้ 580 คน แต่มีผู้สนใจจำนวนมากจึงมีผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมถึง 953 คน ซึ่งทุกคนได้รับโอกาส ทั้งนี้ ในปี 2565 กพร.จะเพิ่มหลักสูตรด้านอื่น ๆ

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา นับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 20 กันยายน 2564 2564 กพร.ได้ดำเนินการฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ทุกหลักสูตรกว่า 11,692 คนแล้ว”

สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 หรือ ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน www.dsd.go.th หัวข้อกำหนดการฝึกอบรม หรือ ติดต่อที่หน่วยงาน สพร. และ สนพ.ทุกแห่งทั่วประเทศ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ