พบ “ถ้ำเขาค้อม สตูล” แหล่งโบราณคดีอายุ 3 พันปี ยุคก่อนประวัติศาสตร์

ถ้ำเขาค้อม สตูล

กรมศิลป์เผยสำรวจ “เขาค้อม” จังหวัดสตูล เป็นแหล่งโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ สมัยหินใหม่ อายุราว 3,000-6,000 ปี พบชิ้นส่วนโครงกระดูกมนุษย์ ภาชนะดินเผา ฯลฯ เร่งพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ จุดท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 พนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เผยว่า จากการสำรวจพบชิ้นส่วนโครงกระดูกมนุษย์ภายในถ้ำเขาค้อม หมู่ที่ 10 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล จึงมอบหมายให้สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา ลงพื้นที่ตรวจสอบก่อนหน้านี้ พบว่า ถ้ำเขาค้อมตั้งอยู่ทิศใต้ของเขาหินปูนลูกโดด อยู่บริเวณริมอ่างเก็บน้ำด้านหลังของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล

จากการสำรวจทางโบราณคดี พบหลักฐานที่สำคัญ ได้แก่ ชิ้นส่วนโครงกระดูกมนุษย์ ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ชิ้นส่วนกระดูกสัตว์ เปลือกหอยน้ำจืดและเปลือกหอยทะเล เป็นต้น

ผลการศึกษาวิเคราะห์โบราณวัตถุในเบื้องต้นกำหนดให้ “เขาค้อม” เป็นแหล่งโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ สมัยหินใหม่ กำหนดอายุราว 3,000-6,000 ปีมาแล้ว อ้างอิงผลจากการขุดค้นทางโบราณคดีที่แหล่งโบราณคดีเพิงผาปาโต๊ะโร๊ะ อ.ควนโดน จ.สตูล เมื่อปี พ.ศ. 2553

Advertisment

ซึ่งพบโครงกระดูกยุคก่อนประวัติศาสตร์ กำหนดอายุทางวิทยาศาสตร์ราว 3,000 ปีมาแล้ว ผลจากการดำเนินงานทางด้านโบราณคดีที่ผ่านมาพบแหล่งโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์เป็นจำนวนมาก แสดงให้เห็นพื้นที่ว่า จ.สตูลเป็นที่อยู่อาศัยของชุมชนยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่สำคัญของประเทศไทย โดยสำรวจพบแหล่งโบราณคดีอย่างน้อย 46 แหล่ง ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูลเพื่อประกาศรายชื่อให้ครอบคลุมทั้งหมด

“ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมปกป้องคุ้มครอง พัฒนาแหล่งการเรียนรู้และท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม การค้นพบครั้งนี้ถือว่าสำคัญมาก จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าทางโบราณคดีของกรมศิลปากรและพัฒนางานวิชาการต่อไปในอนาคต”

Advertisment