“บิ๊กตู่” รื้อแผนจัดการน้ำตั้งอนุฯคุมโครงการ 20 ปี

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ว่า ที่ประชุม กนช.มีมติเห็นชอบปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณประจำปีปกติเพื่อการบริหารจัดการและแผนงานโครงการน้ำในแต่ละปีงบประมาณ จำนวน 30 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 50,000-60,000 ล้านบาทต่อปี ให้ดำเนินเฉพาะโครงการขนาดเล็ก

 

พล.อ.ฉัตรชัยกล่าวว่า สำหรับแผนงานโครงการขนาดใหญ่ทั้งหมด นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ พิจารณาจัดทำแผนงานโครงการระยะยาว 20 ปี (2561-2580) และจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วน ทั้ง 6 ภาค 44 พื้นที่

ด้านนายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กล่าวว่า งบประมาณตามโครงการขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่สำคัญเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่เป้าหมาย 6 ภาค ระยะเวลา 10 ปี มีจำนวน 50-60 โครงการ วงเงินไม่น้อยกว่า 500,000 ล้านบาท ทั้งนี้ รูปแบบการลงทุนบางโครงการอาจพิจารณาเป็น PPP เงินกู้ และแหล่งงบประมาณปกติ

               

สำหรับโครงการขนาดใหญ่ในปี”61-65 จำนวน 40-50 โครงการที่ผ่านการศึกษาแล้ว อาทิ โครงการเติมน้ำในลำตะคอง โครงการพนังกั้นน้ำลุ่มน้ำชี ระยะ 50-60 กิโลเมตร โครงการลุ่มน้ำก่ำ โครงการผันน้ำเลย ชี มูล โครงการบางบาล-บางไทร โครงการชัยนาท-ป่าสัก ป่าสัก-อ่าวไทย โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองฝั่งตะวันออก โครงการฝั่งตะวันตกลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง เช่น โครงการก่อสร้างอุโมงค์ สตรีทคาเนล ขุดลอกแม่น้ำท่าจีนและแม่น้ำพระยา เขื่อนป้องกันตลิ่ง ภาคเหนือ ใน จ.สุโขทัย

สำหรับภาคตะวันออกมีการปรับบทบาทเพื่อสนับสนุนโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) อาทิ จ.จันทบุรี การดึงน้ำบางส่วนในพื้นที่ จ.จันทบุรี ให้กับภาคอุตสาหกรรม การนำน้ำจากลุ่มน้ำปราจีนบุรี และลุ่มน้ำนครนายก เพื่อรองรับเมืองใหม่ ทั้งนี้ กรมชลประทานเสนอโครงการเร่งด่วนเพื่อก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี เพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำทั้งในภาคเกษตรและอุตสาหกรรมระยะเวลา 10 ปี ความต้องการใช้น้ำ 300 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ต่อปี

นายสมเกียรติกล่าวว่า ขณะที่แผนงานโครงการใน 44 พื้นที่ ในรูปแบบแพ็กเกจ แบ่งตามภูมิภาค ตามแผนงานโครงการปี”62-65 อาทิ การแก้ปัญหาอุทกภัยบริเวณ ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ห้วยหลวง จ.อุดรธานี แม่น้ำเลย รวมถึงโครงการขนาดใหญ่ จ.ชัยภูมิ โครงการพนังกั้นน้ำ จ.ยโสธร และ จ.ร้อยเอ็ด ทางระบายน้ำเลี่ยงเมือง จ.นครราชสีมา ภาคใต้ เน้นโครงการแก้ปัญหาสิ่งขวางทางน้ำ 111 แห่ง ระบบระบายน้ำตอนล่างเชื่อมต่อทะเล ภาคเหนือ เน้น จ.สุโขทัย และ จ.พิษณุโลก ซึ่งเป็นพื้นที่หลักในการบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มต่ำ โดยมีทุ่งบางระกำรองรับน้ำและประตูระบายและกักเก็บน้ำ ภาคกลาง อาทิ การแก้ไขปัญหาลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งระบบ 9 แผนงาน วงเงิน 200,000 ล้านบาท โดยเร่งรัดโครงการตามความสำคัญเร่งด่วน โครงการบางบาล-บางไทร วงเงิน 100,000 ล้านบาท เริ่มก่อสร้างปลายปี”62 หรือต้นปี”63

Advertisement