กรมเจรจาฯ ทำ Big data คลังข้อมูลการค้าไทยเชื่อมโยงอาเซียน หวังSMEไทยใช้ประโยชน์ในการทำธุรกิจ

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยหลังเป็นประธานเปิดงานสัมมนา “คลังข้อมูลการค้าไทย” ที่จัดขึ้นในวันที่ 3 เม.ย. ว่า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได่ร่วมมือกับ 66 หน่วยงานภายใต้ 17 กระทรวงที่ส่งข้อมูลกฎหมาย กฎระเบียบและประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้ากว่า 1,600 ฉบับ จัดทำคลังข้อมูลทางการค้าไทย โดยเปิด ใช้งานผ่าน www.thailandntr.com ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2557 เป็นต้นมา เพื่อให้เป็นไปตามความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน กำหนดให้สมาชิกอาเซียนต้องจัดทำคลังข้อมูลการค้าสินค้าประกอบด้วยข้อมูลด้านกฎระเบียบ และกฎหมายการค้าของประเทศเผยแพร่เพื่อความโปร่งใสและอำนวยความสะดวกผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ ข้อมูลที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ดังกล่าว ประกอบด้วย อัตราภาษีศุลกากร มาตรการที่มิใช่ภาษี กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออกของไทย เป็นต้น

โดยหลังจากให้บริการ ได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากผู้ใช้บริการ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจึงได้ขยายการจัดทำคลังข้อมูลการค้าดังกล่าว ให้ครอบคลุมไปถึงข้อมูลการค้าบริการ และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ข้อมูลสาขาบริการ 12 สาขา กฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวกับการค้าบริการ ตารางข้อผูกพันภาคบริการ กฎหมายและข้อมูลด้านอิเล็กทรอนิกส์ และข้อบทพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

นางอรมน กล่าวเสริมว่า การดำเนินงานเรื่องนี้ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมให้หน่วยราชการไทยจัดทำบิ้กดาต้า (Big Data) เพื่อการรวบรวม วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะ SME ที่อาจไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะแหล่งข้อมูลด้านกฎระเบียบการค้าของไทยและของประเทศคู่ค้าในอาเซียนได้

อีกทั้ง คลังข้อมูลนี้ยังช่วยอำนวยความสะดวกการใช้งานผ่านระบบอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการรายใหญ่สามารถใช้ฐานข้อมูลนี้ร่วมกับผู้ประกอบการ SME ที่เป็นคู่ค้า ซึ่งจะเกิดประโยชน์ร่วมกันในการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทย และอุตสาหกรรมของประเทศโดยรวม เพื่อให้แข่งขันในเวทีภูมิภาคและเวทีโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงได้


นอกจากนี้ สำนักเลขาธิการอาเซียนก็จะนำคลังข้อมูลการค้าของไทยรวบรวมในเว็บไซต์คลังข้อมูลการค้าอาเซียน ร่วมกับข้อมูลจากสมาชิกอาเซียนอื่นด้วย โดยผู้สนใจสามารถเข้าถึงคลังข้อมูลการค้าอาเซียนผ่านเว็บไซต์ atr.asean.org ทั้งนี้ ไทยถือเป็นประเทศแรกๆ ของอาเซียนที่ได้เพิ่มข้อมูลกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการค้าบริการและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไว้ในคลังข้อมูลการค้า และให้บริการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งสำคัญที่จะยกระดับการจัดอันดับเริ่มต้นทำธุรกิจ (Ease of Doing Business) และการอำนวยความสะดวกทางการค้าของไทยด้วย

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ