กัลฟ์คิกออฟโรงไฟฟ้ากัลฟ์ พีดี (GPD) ระยอง กำลังผลิต 662.5 MW

กัลฟ์แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์หน่วยผลิตที่ 2 โครงการโรงไฟฟ้ากัลฟ์ พีดี (GPD) ที่ จ.ระยอง กำลังผลิต 662.5 เมกะวัตต์ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2566

วันที่ 3 ตุลาคม 2566 นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2566 บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท กัลฟ์ฯ และเป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้ากัลฟ์ พีดี (GPD)

ได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์หน่วยผลิตที่ 2 ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 662.5 เมกะวัตต์ โดยจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นที่เรียบร้อยตามกำหนดแล้ว

               

โดยโครงการ GPD เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (Combined-Cycle Gas Turbine) ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง มีขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 2,650 เมกะวัตต์ (แบ่งเป็น 4 หน่วยผลิต หน่วยผลิตละ 662.5 เมกะวัตต์) ตั้งอยู่ในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ (ปลวกแดง) อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. เป็นระยะเวลา 25 ปี

ทั้งนี้ หน่วยผลิตที่ 1 ได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ไปแล้วตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค. 2566 ที่ผ่านมา ในขณะที่หน่วยผลิตที่ 3-4 มีกำหนดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือน มี.ค. 2567และ ต.ค. 2567 ตามลำดับ